Kaskadowy pomiar prędkości polega na kontroli kierowców w kilku punktach na wybranym odcinku drogi w tym samym czasie. Chodzi o to, żeby kierowcy nie zwalniali na kontrolowanych odcinkach i przyspieszali po zakończeniu pomiaru.

Kaskadowy pomiar prędkości - jak to ma wyglądać?

Na konkretnym odcinku drogi może stać nawet kilka radiowozów, będą to punkty kontroli prędkości. Po minięciu pierwszego punktu kierowca jest sprawdzany także przez kolejnych policjantów. Przyspieszanie po pierwszej kontroli może grozić mandatem.

W działaniach wezmą udział policjanci należący do grupy SPEED.

Zobacz też: Odcinkowe pomiary prędkości - jak łapią w innych krajach?

Jaka jest prawidłowa prędkość? Taka, która pozwala panować nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków panujących na drodze. Szczególnie czujnym należy być przy przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych i skrzyżowaniach.

Według art. 20. i 21. Dziennika Ustaw – Prawo o ruchu drogowym dopuszczalne prędkości w Polsce dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t wynoszą:

  • na autostradach – do 140 km/h,
  • na drogach ekspresowych dwujezdniowych – do 120 km/h,
  • na drogach ekspresowych jednojezdniowych – do 100 km/h,
  • na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – do 100 km/h,
  • na pozostałych drogach – do 90 km/h,
  • na drogach w terenie zabudowanym – do 50 km/h,
  • na drogach w strefie zamieszkania – do 20 km/h.