• Żeby wziąć udział w kursie online, nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy komputer, tablet czy telefon z zainstalowaną aplikacją Zoom, by wziąć udział w wideokonferencji
  • Pierwsze kursy online przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
  • Przed rozpoczęciem kursu online warto mieć dokumenty przy sobie (np. dowód osobisty) - wykładowcy będą bowiem weryfikować tożsamość uczestników szkolenia

Sześć punktów karnych mniej - o tyle można zmniejszyć stan swojego konta po ukończeniu jednodniowego kursu online. Żeby wziąć w nim udział, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy komputer, tablet czy telefon z zainstalowaną aplikacją Zoom, by wziąć udział w wideokonferencji (wymagana kamera i mikrofon). Poprowadzą ją policjant oraz psycholog.

Pierwsze kursy online przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych szkoleń prowadzonych w siedzibie WORD kandydaci muszą spełnić określone wymagania. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy dłużej niż rok (licząc od dnia wydania po raz pierwszy). Ponadto nie można przekroczyć sumy wymaganej liczby punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu (24 punkty). Istotne jest również inne zastrzeżenie - do kursu nie mogą przystąpić osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzięły już udział w szkoleniu celem zmniejszenia liczby punktów. A to nie koniec wymogów i zastrzeżeń.

Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty, czyli kopię prawa jazdy (lub zaświadczenie z wydziału komunikacji), czytelnie wypełniony wniosek oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs (350 zł). Stawki opłat uzależniono m.in. od wybranego terminu. Najwięcej, bo aż 700 zł, należy zapłacić w przypadku indywidualnie ustalonego terminu szkolenia.

Przed rozpoczęciem kursu online warto mieć dokumenty przy sobie (np. dowód osobisty). Wykładowcy będą bowiem weryfikować tożsamość uczestników szkolenia.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu trafią tradycyjną metodą. WORD zastrzega wysyłkę pocztą w ciągu 14 dni roboczych.