"Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa nie tylko samych policjantów, ale użytkowników dróg. Radiowozy będą bardziej widoczne w dzień, ale przede wszystkim, kiedy zapadnie zmierzch" – powiedział podczas prezentacji nadinspektor Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji.

Na pojazdach zwiększy się liczba sygnałów błyskowych - zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz będzie miał ich 30. Zmieni się także wzór oznakowania, wprowadzone zostaną dodatkowe elementy odblaskowe w postaci fluorescencyjnych pasów barwy żółto-zielonej. Zmiany dotyczą nie tylko radiowozów, ale także policyjnych motocykli.

Dalszą część artykułu znajdziesz pod materiałem wideo

Przecztaj także: Jeździłem z patrolem policyjnej grupy Speed

"Wszystkie samochody i motocykle, które będziemy kupować w tym roku, będą oznakowywane według nowych zasad. Nie będziemy przemalowywać starych radiowozów. Polska Policja ma tak dużo pojazdów, że nas po prostu na to nie stać. Inwestujemy w bezpieczeństwo i nowe pojazdy, które będą oznakowane według nowego wzoru" – dodał nadinsp. Augustyniak.

Pierwsze z zaprezentowanych radiowozów, po zakończonych targach, będą pełnić służbę w Warszawie.

Targi Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. Organizatorami wydarzenia są Targi Kielce oraz Komenda Główna Policji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Targi potrwają do piątku 29 kwietnia.