Ogromna część ruchu samochodowego w naszym kraju odbywa się po drogach krajowych, których stan w wielu przypadkach nie jest najlepszy. Dlatego na takich szlakach komunikacyjnych potrzebne są inwestycje, które poprawią poziom bezpieczeństwa. Nowe 19 inwestycji zaakceptowanych właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej. Nowe inwestycje będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Inwestycje w poprawę stanu dróg krajowych
Inwestycje w poprawę stanu dróg krajowych

Województwo zachodniopomorskie

Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31 - realizacja w latach 2022 - 2025

Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek od węzła Radziszewo A6/31 (z węzłem) do Gryfina - realizacja w latach 2024 - 2026

Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica - realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią” - realizacja w latach 2018 - 2019

Województwo wielkopolskie

Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile, budowa ronda na  skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości - realizacja w latach 2018 - 2019

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11 - realizacja w 2018 r.

Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92 - realizacja w latach 2021 - 2022

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4 - realizacja w latach 2020 - 2021

Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach - realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Ludwinowie - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Gwizdałach - realizacja w 2018 r.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w Węgrowie - realizacja w 2018 r.

Województwo łódzkie

Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk nr 42 i 91 - planowana w latach 2022 - 2025

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowości Ładna - realizacja w 2018 r.

Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 73 w miejscowości Żelazówka - realizacja w 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w Szaflarach - realizacja w 2019 r.