Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła dokumentację i ruszyła z przetargiem na kolejny odcinek drogi ekspresowej S16, która docelowo ma połączyć Olsztyn z Ełkiem ale także skomunikować ze sobą inne mazurskie miasta, jak np. Mrągowo, Mikołajki, Orzysz, czy Giżycko. To na razie jedynie 16 km nowej drogi, z czego 13 km przypada na dwujezdniową trasę S16 (z Borek Wielkich do Mrągowa), a pozostałe trzy kilometry to obwodnica Mrągowa - jednojezdniowa, o przekroju 2+1. Ten fragment powstanie w ciągu istniejącej drogi krajowej numer 59. Dzięki niemu z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, co na pewno docenią zarówno turyści, jak i mieszkańcy tego miasta. Nowa inwestycja to oczywiście kolejny etap wielkiego projektu. GDDKiA przewiduje, że zadanie to będzie zrealizowane w latach 2020-2023.

S16 Borki Wielkie - Mrągowo popr Foto: GDDKiA
S16 Borki Wielkie - Mrągowo popr

Przypomnijmy, że już raz był ogłaszany przetarg na ten krótki odcinek. GDDKiA zamierzała wydać na niego nieco ponad 600 mln zł, natomiast najtańszą ofertę wyceniono na 708 mln zł. Teraz inwestor nieznacznie zmienia warunki przetargu i liczy, że nowe powstępowanie zakończy się sukcesem.

W kolejnych miesiącach zaplanowane są też przetargi na inne odcinki drogi ekspresowej S16 na trasie Mrągowo - Orzysz - Ełk, która ma stanowić oś komunikacyjną Mazur i ułatwić m.in. dojazd do istniejących już dróg S7 (biegnąca m.in. na wybrzeże) oraz S8 (dalej na wschód albo do Warszawy). Inwestycja ta budzi jednak sporo emocji i to już na etapie planowania. Najwięcej kontrowersji związanych jest z odcinkiem z Sorkwit do Ełku - obecnie rozpatrywane są trzy warianty tej trasy, ale każdy z nich został już oprotestowany przez lokalne samorządy. Z drugiej strony – budowę S16 wspierają m.in. Ełk, Giżycko, Olecko, Kętrzyn i Biała Piska, a także liczne mazurskie powiaty, w tym m.in. ełcki, kętrzyński, gołdapski, piski, giżycki, olecki i mrągowski. Samorządowcy argumentują, że nowa droga może ułatwić inwestowanie na Mazurach, co będzie mieć pozytywny wpływ dla tamtejszej gospodarki, rolnictwa, turystyki, przemysłu i usług.

Ubezpiecznie auta w najlepszej cenie - sprawdź wszystkie oferty w jednym miejscu!

Przeciwne nowej drodze są zaś m.in. miejskie samorządy w Rynie, Orzyszu, Mikołajkach i Mrągowie. Przykładowo, radni Mrągowa sądzą, że nowa droga zniszczy przyrodę Warmii i Mazur, przerwie korytarze ekologiczne i naruszy stosunki wodne. Ruszyła już nawet akcja "Ratujmy Mazury", której organizatorzy postulują remonty i modernizację istniejących dróg, sprzeciwiając się budowie ekspresowej trasy S16.