Łatwiej będzie przewoźnikom zajmującym się przejazdami pojazdami nienormatywnymi. GDDKiA wprowadza zmiany w zakresie składania wniosków, przekazywania zezwoleń oraz współpracy ze służbami kontrolnymi. Póki co zmiany obowiązują bezterminowo (aż do odwołania).

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego będzie można składać pocztą elektroniczną (do tej pory stosowano m.in. tradycyjne listy i faksy) na adresy oddziałów i centrali GDDKiA oraz skrzynki podawczej administracji publicznej (tzw. ePUAP). Same zezwolenia będą zaś przekazywane nie tylko w dotychczasowej listownej formie (oryginał dokumentu) ale również jako kopie w wersji elektronicznej (e-mail czy tradycyjny faks).

GDDKiA zapowiada, że kopie zezwoleń będą regularnie weryfikowane przez służby kontrolne (ITD, Policja czy urzędy celno-skarbowe). Urzędnicy drogowej dyrekcji mają być bowiem w stałym kontakcie ze służbami.