• Od 28 listopada ma zniknąć zakaz przemieszczania się seniorów „bez usprawiedliwienia”
  • W godzinach „lekcyjnych” młodzież do 16 roku życia bez opieki będzie mogła podążać jedynie do szkoły albo wracać ze szkoły do domu
  • W samochodach, także prywatnych – limit pasażerów, ale dotyczy on jedynie wybranych aut
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wprowadzenie pod hasłem „odpowiedzialność” nowej wersji ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 obowiązującej od soboty 28 listopada do 27 grudnia – czyli do świąt włącznie. Dalsze obostrzenia pozostają kwestią otwartą, choć opublikowano projekty rozporządzeń – w tym najbardziej restrykcyjnego, które nazwano „narodową kwarantanną”, co oznacza po prostu powszechny zakaz wychodzenia z domu bez wyraźnych powodów, których listy jednak nie stworzono. To, co wiadomo (z grubsza – projekt rozporządzenia nie jest jeszcze gotowym aktem prawnym i doświadczenie uczy, że może się zmienić na 5 minut przed wejściem w życie) to jednak poluzowanie restrykcji już od najbliższej soboty 28 listopada. Poluzowanie w największym stopniu dotyczy handlu, a jeśli chodzi o kategorie osób – seniorów, którzy będą od soboty mogli, bez narażanie się na ukaranie wysoką grzywną, swobodnie wyjść z domu.

Koronawirus w Polsce: przemieszczanie się – jak jest, a jak będzie?

Obecnie ograniczeniom podlegają dzieci i młodzież w wieku do lat 16 – mogą przemieszczać się (w praktyce: przebywać poza domem w miejscach publicznych) w dni powszednie w godzinach 8-16 tylko pod opieką dorosłych, no chyba że idą do albo ze szkoły:

W nowym projekcie rozporządzenia zapis ten pozostaje właściwie bez zmian, poza tym że sztywne postanowienie „od poniedziałku do piątku” zastąpione zostaje ograniczeniem działającym wyłącznie w dniach „szkolnych”.

Obecnie, do najbliższej soboty 28 listopada obowiązuje jeszcze areszt domowy nałożony na seniorów:

W nowym projekcie rozporządzenia tego zapisu (raczej nie traktowanego zbyt poważnie – także przez jego autorów) już nie ma.

Koronawirus w Polsce: kontrowersyjne ograniczenia w pojazdach bez zmian

Nie ma planów zmiany od najbliższej soboty 28 listopada limitów osób, które mogą podróżować środkami transportu publicznego: to 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. To jest jasne i przy każdym wejściu do autobusu czy tramwaju znajdziemy informację, ile osób może przebywać w środku. Liczyć nie musimy, ale jeśli kierowca nas wyprosi, nie ma miejsca na dyskusję.

W samochodach prywatnych i firmowych (chodzi o każdy pojazd, który nie jest publicznym środkiem transportu) nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa i – zgodnie projektem rozporządzenia – tak ma pozostać do 27 grudnia.

Nie zmienia się też kuriozalny zapis o tym, że w minibusach 8- i 9-osobowych może być zajęta nie więcej niż połowa miejsc (czyli 4), chyba, że w aucie jadą osoby zamieszkujące wspólnie. Kuriozum polega na tym, że w mniejszych samochodach, 5-7 osobowych, może jechać więcej osób niż w dużym minibusie!

Z konieczności autorzy tego pomysłu musieli wprowadzić mnóstwo wyjątków od zasady:

Ograniczenia nie dotyczą też środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uwaga: w środkach transportu publicznego obowiązuje (i ma tak pozostać) obowiązek zakrywania ust i nosa, który nie dotyczy jednak dzieci do lat 5. Obowiązek „maseczkowy” obowiązuje też, i tak ma pozostać, podczas biegania i jazdy na rowerze. Zawody biegowe i rowerowe są zabronione.

A gdy wprowadzą kwarantannę...

… będzie można przemieszczać się tylko w ramach obowiązków służbowych, do kościoła, do sklepu czy do szkoły.

W pozostałych przepisach rozporządzenia związanego z „narodową kwarantanną” nie ma wielkich zmian, ale w praktyce wynikają one z ograniczeń w przemieszczaniu się.

W przypadku wprowadzenia kwarantanny – jak wynika z projektu rozporządzenia – pozostaną otwarte, oprócz sklepów spożywczych i drogerii, także myjnie, warsztaty samochodowe w tym wulkanizacyjne, ślusarskie, szewskie i m.in. krawieckie.