Informację o zmianach natężenia ruchu w poszczególnych tygodniach tego roku w stosunku do podobnych okresów rok wcześniej, ujawniła Grupa Stalexport Autostrady. Odtąd dane te mają być publikowane co tydzień ze względu na potencjalny wpływ spadku ruchu na tegoroczne wyniki spółki zarządzającej płatnym odcinkiem drogi.

Znacznie niższe wpływy z opłat

"Zarząd Spółki spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy. Jednocześnie na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania" - podała spółka Stalexport Autostrady w poniedziałkowym raporcie.

W ocenie przedstawicieli firmy, faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa na jej działalność jest obecnie nieznany i uzależniony od czynników, będących poza kontrolą spółki.

"Do najistotniejszego ryzyka, które dostrzega Zarząd, należy obecnie ryzyko wprowadzenia ograniczeń w samochodowym ruchu osobowym i ciężarowym na terenie kraju lub województw małopolskiego i śląskiego oraz dalszych ograniczeń dla międzynarodowego transportu samochodowego przez państwo polskie oraz państwa ościenne" - czytamy w komunikacie.

Ruch mniejszy o ponad 50 proc.

Z danych wynika, że w minionym tygodniu, w odniesieniu do sytuacji sprzed roku, ruch samochodów osobowych na autostradzie Katowice-Kraków zmalał o 61,9 proc., a ruch ciężarówek o 15,2 proc. Średnio ruch był mniejszy o 53,5 proc. Tydzień wcześniej średni spadek ruchu wynosił 15,9 proc. - ciężarówek było mniej o 0,7 proc., a samochodów osobowych o 19,1 proc.

Łącznie, w ciągu dwunastu pierwszych tygodni br., ruch na autostradzie Katowice-Kraków zmniejszył się rok do roku o 4,2 proc. Na samochody osobowe przypada 4,3 proc., a na ciężarówki 3,4 proc.

W całym minionym roku z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę. Ubiegłoroczne średnie natężenie ruchu było zbliżone do poziomu z roku 2018.

Zarząd Stalexport Autostrady poinformował jednocześnie, że działalność operacyjna firmy prowadzona jest bez istotnych zakłóceń. "Grupa wdraża wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny" - czytamy w raporcie.

Wstrzymane zostały podróże służbowe, ograniczane są kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz firmy, uruchomiono na szerszą skalę tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji.

"Jednakże z uwagi na fakt, że ok. 99 proc. przychodów Grupy w roku 2019 (351,5 mln zł) stanowiły przychody z poboru opłat na odcinku autostrady A-4 Katowice-Kraków (347,4 mln zł), (...) dla wyników Grupy istotne będą wszelkie zmiany ruchu na tym odcinku autostrady, na co wpływ ma rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, a w szczególności wytyczne i ograniczenia organów i instytucji państwowych związane z poruszaniem się obywateli" - podała Grupa.