Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujawniła wysokość ofert, jakie spłynęły w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 od węzła Groszki (okolice Kałuszyna) do węzła Gręzów (początek obwodnicy Siedlec).

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Autostrada A2 do Siedlec Foto: GDDKiA
Autostrada A2 do Siedlec

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia).

Chińczycy najtańsi, ale to nie przesądza o wygranej

Najniższą ofertę na kwotę 530 816 290,75 zł. złożył Stecol Corporation, konsorcjum z Chin i to jedna z dwóch ofert, która mieści się w budżecie zamawiającego (540 120 745,71 zł). Drugą ofertą jest propozycja Intercor z Zawiercia opiewająca na w kwotę 539 289 980,92 zł.

Pozostałe oferty:

1. 635 904 714,70 zł., BUDIMEX, Warszawa

2. 550 052 418,40 zł., CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED, Pekin, Chińska Republika Ludowa,

3. 549 923 534,72 zł., Mostostal Warszawa, Warszawa,

4. 614 567 897,81 zł., POLAQUA, Wólka Kozodawska,

5. 651 285 000,00 zł., PORR, Warszawa (lider) oraz UNIBEP, Bielsk Podlaski,

6. 584 637 594,30 zł., STRABAG, Pruszków

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc.,

- termin realizacji Kontraktu - 10 proc.,

- cena - 60 proc.