• Straż Graniczna może karać kierowców w myśl obecnie obowiązujących przepisów. Mandat można otrzymać m.in. za wjazd do lasu, jazdę bez świateł czy tamowanie ruchu
  • W niektórych przypadkach Straż Graniczna musi wzywać na pomoc policję, by ukarać za popełnione wykroczenie
  • Po nowelizacji strażnicy zyskają uprawnienia m.in. do nałożenia mandatu za naruszenie zakazu wyprzedzania czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Wbrew pozorom na patrol Straży Granicznej kierowcy mogą natknąć się nie tylko blisko przejść granicznych. Nietrudno o kontrole także setki kilometrów od granicy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie kryje, że służba realizuje także zadania na terenie całego kraju, by nie tylko ujawniać nielegalny pobyt i zatrudnienie cudzoziemców, ale również dbać o ład i porządek publiczny i chronić międzynarodowe szlaki komunikacyjne. A to oznacza, że kierowcy nie pozostaną bezkarni, gdy popełnią drogowe wykroczenia na oczach strażników.

Mandat karny od strażnika granicznego

By ułatwić służbie wykonywanie powierzonych zadań, MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do wystawiania mandatów. Dla kierowców oznacza to poszerzenie katalogu przewinień, za które mogą otrzymać mandat (obecnie jest już spory i obejmuje wybrane przepisy od art. 88 po art. 98 kodeksu wykroczeń). Otwartą kwestią pozostaje jednak kiedy strażnicy zyskają nowe prawo, ponieważ obecnie projekt jest na etapie uzgodnień (w treści rozporządzenia zawarto zapis o wejściu w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Warto przypomnieć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Straż Graniczna potrzebuje niejednokrotnie policyjnego wsparcia. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy: "W praktyce, w wielu podejmowanych interwencjach, funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą stosować środków właściwych dla trybu mandatowego wobec uczestników ruchu drogowego, ze względu na brak stosownego uprawnienia. Takie sytuacje wymuszają potrzebę zwracania się o pomoc do funkcjonariuszy policji w celu nałożenia na sprawcę wykroczenia grzywny w drodze mandatu karnego".

Dzięki nowemu rozporządzeniu katalog uprawnień rozszerzy o następujące naruszenia.

Oto, za co Straż Graniczna dodatkowo ukarze kierowcę.

Zanim jednak nowe przepisy wejdą w życie Straż Graniczna i tak ma już dość spore uprawnienia. Oto obecnie obowiązujący katalog.

Mandat dla kierowcy nałożony przez Straż Graniczną. Stan obecny