Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk podpisali porozumienie 31 sierpnia 2022 r. Współpraca będzie realizowana zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym, pomiędzy Komendami Regionalnymi Straży Ochrony Kolei a Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego.

Porozumienie GITD oraz SOK Foto: GITD
Porozumienie GITD oraz SOK

Służby koncentrować się będą na prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych w obszarach swojej działalności w szczególności w zakresie stosowania przepisów w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych oraz kontroli intermodalnych przewozów ładunków zawierających odcinki przewozu drogowego i kolejowego.

Jednym z istotnych punktów porozumienia jest realizowany obecnie projekt zwiększenia skuteczności systemu fotoradarowego, będącego w dyspozycji GITD. Zakłada on objęcie nadzorem systemu kamer CANARD pięciu najniebezpieczniejszych przejazdów kolejowo-drogowych. Oprócz tego w ramach współpracy jednostki centralne wspierać się będą w podejmowanych inicjatywach, w tym dotyczących popularyzowania i promowania bezpiecznych zachowań w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych, organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych.

Pięć pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych będzie kontrolowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD Foto: GITD
Pięć pierwszych przejazdów kolejowo-drogowych będzie kontrolowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD

GITD podaje, że podpisane porozumienie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dzięki wymianie doświadczeń i wspólnym kontrolom wzrośnie skuteczność podejmowanych działań, natomiast prowadzone wspólnie akcje edukacyjne pozwolą na dotarcie do większej grupy odbiorców.