Sprawcami wypadków drogowych są bardzo często młodzi kierowcy w wieku 18-25 lat. Wiąże się to nie tylko z tzw. ułańską fantazją tej grupy, ale i stanem technicznym ich samochodów. Młodzi kupują najczęściej stare samochody. Według badań przeprowadzonych przez Dekrę pojazdy mające 9 – 11 lat stwarzają trzykrotnie większe zagrożenie niż np. samochody trzyletnie.

By zapobiegać temu zjawisku Dekra Polska wdrożyła program Dekra SafetyCheck, czyli bezpłatną kontrolę pojazdów użytkowych młodych kierowców. Po raz pierwszy takie badania przeprowadzono w Niemczech w 2007 roku. Przez okres pięciu lat skontrolowano stan techniczny ponad 100 tys. pojazdów, łącznie wykryto w nich prawie 200 tys. usterek.

W Polsce akcja Dekra SafetyCheck trwała od lipca do końca września 2011 roku. Dzięki niej młodzi kierowcy mogli sprawdzić bezpłatnie swoje samochody na wybranych stacjach kontroli pojazdów. Przebadano ponad 1000 aut. Średni wiek kierowców to 23 lata, ich aut to 11 lat, a średni przebieg 165 tys. km. Większość z badanych osób to mężczyźni, młode kobiety stanowiły jedynie 24% kierowców.Wyniki nie wypadły najlepiej, aż 73% samochodów miało, co najmniej jedną usterkę. Odsetek usterek wzrastał wraz z wiekiem sprawdzanych aut. Ponad 50% z badanych pojazdów miało niesprawny układ zawieszenia i kierowniczy, a aż 25% hamulcowy.Badanie pokazało, że młodzi kierowcy podobnie jak, ci z większym stażem wybierają samochody niemieckich marek.Źródło: Dekra Polska