NAT przeprowadzany jest w formie ankiety umieszczonej na stronie www.autoswiat.pl. Jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.

Uczestnicy badania proszeni są o udzielenie kilkunastu szczegółowych odpowiedzi na temat samochodu jakim jeżdżą, ubezpieczyciela oraz stacji paliw, z jakich korzystają.

Redakcja pyta m.in. o model i markę samochodu, w jaki sposób auto zostało kupione, co spowodowało wybranie właśnie tej konkretnej marki (modelu), gdzie auto jest naprawiane i serwisowane oraz jaki jest stopień zadowolenia z obsługi auta.

Kolejne pytania dotyczą ewentualnych awarii – jakie podzespoły odmówiły posłuszeństwa, zużycia paliwa oraz stacji, na których właściciel auta je tankuje.

W ankiecie nie zabrakło pytań o ubezpieczyciela pojazdu – dlaczego dana firma została wybrana.

Ankieta NAT dostępna jest na stronie głównej internetowego wydania „Auto Świata": www.autoswiat.pl/nat. Można ją wypełniać do października 2015 roku. Potem dane będą opracowane i w listopadzie 2015 r. opublikowane na łamach „Auto Świata".

Ankieta NAT to największe tego typu badanie w Polsce. Corocznie bierze w niej udział kilkadziesiąt tysięcy właścicieli samochodów.

Dzięki NAT-owi można bardzo precyzyjnie określić m.in. jakie marki i modele są najpopularniejeze w Polsce, jaki jest średni wiek samochodów, jaki jest stopień zadowolenia wlaścicieli z posiadanych aut, jak oceniamy ASO, warsztaty niezależne i stacje szybkiej obsługi oraz co się najczęściej psuje w naszych samochodach.

Wśród uczestników ankiet rozlosowane zostaną cenne nagrody.