S6 Goleniów-Koszalin 

Droga S6 docelowo połączy Szczecin z Trójmiastem. Obecnie jedynym istniejącym odcinkiem na Pomorzu Zachodnim jest zakończona w 2012 roku obwodnica Nowogardu. Wkrótce jednak sytuacja ta ulegnie zmianie. Budowane są odcinki od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości około 120 km. Powstaje również fragment obwodnicy Koszalina i Sianowa. Dzięki tej drodze, czas przejazdu z Koszalina do Szczecina skróci się niemal o godzinę, a dodatkowo z wielu miejscowości położonych przy obecnej drodze krajowej numer 6 zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Będzie to również koniec korków, szczególnie dokuczliwych w okresie wakacyjnym. Poprawi się skomunikowanie całego pasa nadmorskiego, zwłaszcza od Kołobrzegu do Koszalina.

Droga S6 Foto: GDDKiA
Droga S6

Budowa S6 Goleniów- Koszalin rozpoczęła się w 2017 roku. Łączna wartość inwestycji sięga 3,89 mld zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach trzech podpisanych umów, wyniesie ponad 1,5 mld zł. Obecnie na wszystkich odcinkach trwają prace budowlane, które były prowadzone również w okresie zimowym przy sprzyjającej aurze. Dzięki temu w maju lub czerwcu zostanie oddany odcinek Goleniów-Nowogard. Już teraz na fragmentach trasy jedziemy po jednej z nowych jezdni. Terminy oddania ostatnich odcinków budowanej już trasy S6 to koniec października 2019 r.

Droga S6 Foto: GDDKiA
Droga S6

W ramach budowy drogi S6 powstają również obwodnica Koszalina i Sianowa o długości 20 km. Trasa ta obejmuje węzeł Bielice łączący drogi S6 i S11 wraz z krótkim odcinkiem o długości 1,8 km w ciągu drogi S11. Podczas rozpoczętej w 2016 roku budowy tej obwodnicy natrafiono na problemy z podłożem. Budowa geologiczna w tym miejscu okazała się bardzo rzadko spotykana i uniemożliwiała zastosowanie pierwotnie planowanych rozwiązań projektowych. Z tego powodu trwa przetarg na aktualizację dokumentacji dla tego fragmentu (o długości 8 km), po czym zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie robót. Pozostałą część obwodnicy (12 km) dotychczasowy wykonawca zakończy do października tego roku, ale odcinek od węzła Koszalin Zachód do węzła Koszalin Północ powinien zostać oddany do ruchu jeszcze w maju.

S6 od Koszalina do Słupska

Ostatnim fragmentem S6 na Pomorzu Zachodnim jest odcinek Koszalin (Sianów) - Słupsk o długości 45,2 km. Odcinek ten zostanie zbudowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie kończone są badania geologiczne, ale już w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektów budowlanych dla tego odcinka. Jest to możliwe dzięki przyznaniu przez Ministerstwo Infrastruktury blisko 130 mln zł na prace dokumentacyjne i uzyskanie decyzji ZRID wraz z wykupem nieruchomości. Budowa powinna rozpocząć się w 2021 roku.

Droga S6 Foto: GDDKiA
Droga S6

Odcinki Słupsk - Trójmiasto

W II połowie 2019 r. rozpoczną się prace budowlane na trzech odcinkach trasy S6 w województwie pomorskim, między Bożympolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 40 km. Obecnie zmierza ku końcowi ich projektowanie. Te odcinki drogi mają być oddane do ruchu w II połowie 2021 r., co pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego istniejący fragment drogi krajowej nr 6 przechodzący przez Rumię, Redę i Wejherowo. Pozostałe odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz tzw. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (w. Chwaszczyno – Żukowo – w. Gdańsk Południe) zostały zakwalifikowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Droga S6 Foto: GDDKiA
Droga S6

Zachodnia Obwodnica Szczecina

Do realizacji w formule PPP planowany jest także blisko 52-kilometrowy odcinek S6 omijający Szczecin od północy i zachodu. Początkiem inwestycji od zachodu będzie węzeł zintegrowany Kołbaskowo na przecięciu z autostradą A6, natomiast końcem węzeł Goleniów Północ. Po drodze nowa trasa przejdzie pod rzeką Odrą tunelem w rejonie Polic. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa-wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Obecnie trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego.

Droga S6 Foto: GDDKiA
Droga S6