Zbliża się do końca budowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo -Biskupiec (warmińsko-mazurskie) o długości 18,2 km. Termin umownyzakończenia robót przypada na 10 listopada 2010 r., jednak już przed 1listopada drogowcy udostępnią nową drogę na całej długości wraz zwęzłami i siecią dróg dojazdowych. Kierowcy powinni jednak liczyć sięjeszcze z drobnymi utrudnieniami związanymi z pracami wykończeniowymiprowadzonymi w obrębie pasa drogowego.

Budowa trwała 26 miesięcy i kosztowała 342 mln zł. Prace zaczęły się wewrześniu 2008 r. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania zProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace budowlane prowadzone były na większości trasy poza istniejącądrogą. Nowa ma jedną jezdnię z utwardzonymi poboczami, a w obrębiewęzłów jest dwujezdniowa. W ramach zadania wybudowana została obwodnicaKromerowa. Dla zapewnienia połączeń z przyległym terenem wybudowanezostały drogi gospodarcze, przebudowana została infrastruktura nad- ipodziemna kolidująca z projektem, wiadukty i tunele na przecięciu zpoprzecznymi drogami lokalnymi oraz przejścia ekologiczne dla małych idużych zwierząt.

Podłączenie do drogi będzie się odbywało poprzez trzy węzły:- Barczewo (wybudowany w ramach kontraktu Wójtowo-Barczewo)- Kromerowo- BiskupiecNa zdjęciu: mur gabionowy przy drodze nr 16 (okolice Kromerowa)