Komendanta Głównego Policji poinformowała, że z potrzeby unowocześniania policyjnego sprzętu transportowego prowadzony jest projekt badawczy „Modernizacja oznakowania pojazdów policyjnych”.

- Aktualnie projekt znajduje się na etapie badań, które określą położenie, kształt, wielkość, rodzaj oraz szacunkowy koszt zastosowania dodatkowych folii odblaskowych. Prace badawcze na tym etapie realizowane są na czterech pojazdach reprezentujących główne rodzaje sprzętu transportowego użytkowanego przez Policję (dwa auta osobowe typu kombi, furgon i motocykl – przyp.red.) - czytamy w odpowiedzi biura prasowego KGP na zadane pytanie o nowy wygląd policyjnych pojazdów.

Polska policja zamierza poprawić widoczność radiowozów. Wzorem służb z Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, na srebrnych pojazdach obok niebieskich pojawią się żółte pasy odblaskowe.- Celem badań jest określenie kierunków zmiany oznakowania, które zwiększy widoczność pojazdu policyjnego w każdych warunkach drogowych, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy i innych uczestników ruchu drogowego. Koncepcją zmian jest uzupełnienie dotychczasowego wzoru oznakowania o dodatkowe elementy odblaskowe rozmieszczone na obrysowych częściach nadwozia. Usytuowanie charakterystycznych żółtych pasów odblaskowych na krawędziach karoserii utworzy dobrze widoczny i łatwy do identyfikacji kontur pojazdu policyjnego – dodał podkom. Robert Opas.

Niebiesko-żółte oznakowanie nie pojawi się na radiowozach zbyt szybko, bowiem po pozytywnym zaopiniowaniu muszą jeszcze zostać podjęte prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów dotyczących oznakowania pojazdów policyjnych. - Z uwagi na wymagane procedury badawcze i legislacyjne oraz w związku ze specyfiką zamówień publicznych i realizacją zawartych umów na dostawy pojazdów oznakowanych rozpatrywany termin wdrażania nowego oznakowania to lata 2020-2021. Zmodernizowany wzór oznakowania na polskich drogach będzie pojawiał się sukcesywnie wraz z dostawami nowych pojazdów – uzupełnił podkom. Opas. Oznacza to, że policyjne radiowozy marki BMW będą mieć jeszcze dotychczasowe oznakowanie.