W powiecie przemyskim powstaje nowe przejście graniczne Malhowice — Niżankowice. Umożliwi ono przejazd do i z Ukrainy, a przede wszystkim skróci czas oczekiwania na odprawę. Straż Graniczna poinformowała, że już od poniedziałku (13 lutego) od godz. 7 rano w miejscu powstającego przejścia granicznego uruchomiona zostanie odprawa pojazdów ciężarowych. Ta będzie prowadzona całodobowo w obu kierunkach, ale obejmie wyłącznie ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 7,5 tony, które jadą bez ładunku.

Z myślą o uruchomieniu odprawy zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, powstała tymczasowa infrastruktura. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie przekraczania granicy, przede wszystkim w przypadku ciężarówek. Straż Graniczna uprzedza, że z możliwości odprawy w tym miejscu wyłączone są puste, nieoczyszczone cysterny przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Budowa nowego przejścia i uruchomienie odpraw ciężarówek stało się koniecznością po tym, jak po wybuchu wojny w Ukrainie na działających przejściach granicznych zaczęły tworzyć się ogromne kolejki. Zdarzało się, że na odprawę czekało nawet ponad 2 tys. pojazdów. Opóźnienia na przejściach doprowadziły do protestu przewoźników, którzy chcieli m.in. przywrócenia pasa dla ciężarówek, które wracają z Ukrainy bez towaru.

W związku ze wzmożonym ruchem osobowym i towarowym między Polską i Ukrainą podjęto decyzję o przyspieszeniu otwarcia nowego przejścia w Malhowicach — Niżankowicach. Plany przewidywały jego uruchomienie w 2025 r., a ostatecznie ma zostać otwarte przed wakacjami w 2023 r.