• Obecne przepisy ściśle wyliczają błędy egzaminowanego, które upoważniają egzaminatora do przerwania egzaminu na prawo jazdy
 • Zmiany w Kodeksie drogowym dotyczące pierwszeństwa pieszych wchodzą w życie 1 czerwca
 • Obecne rozporządzenie dotyczące egzaminów na prawo jazdy nie uwzględnia ani nadchodzących zmian w pierwszeństwie pieszych, ani obowiązujących już nowych przepisów związanych z ruchem hulajnóg elektrycznych
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Nowe przepisy zmieniające zasady udzielania przez kierowców pierwszeństwa pieszym na przejściach wchodzą w życie już 1 czerwca, a ich docelowa treść znana jest od lutego, gdy prezydent podpisał ustawę zmieniającą Prawo o ruchu drogowym. A tymczasem... Ministerstwo Infrastruktury zapomniało zmienić rozporządzenie, które mówi o sposobie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy – zauważył portal BRD24. Tak naprawdę problem jest głębszy, a ministerstwo jest jeszcze bardziej spóźnione niż się na pierwszy rzut oka wydaje: przepisy o egzaminowaniu nie uwzględniają przecież także już obowiązujących nowych przepisów związanych z ruchem hulajnóg elektrycznych!

Nowe przepisy o pierwszeństwie pieszych

Zmiana wydaje się oczywista: obecnie kierujący mają obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Tym, którzy na przejście wchodzą albo się do niego zbliżają, nie trzeba ustępować! Mało tego: dyskusyjne jest, czy zatrzymywanie się przed przejściem dla pieszych, aby ich przepuścić, jest zachowaniem poprawnym – w pewnych sytuacjach może ono skutkować mandatem, a podczas egzaminu jego oblaniem, jeśli egzaminator uzna to za spowodowanie zagrożenia wypadkiem. Według nowych przepisów obowiązujących od 1 czerwca kierowca ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nie tylko tym pieszym, którzy już są na przejściu, ale i tym, którzy właśnie na nie wchodzą.

Dodatkowo od 1 czerwca kierowcy mają obowiązek zwolnić, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych – taki przepis trafił do Prawa o ruchu drogowym:

A egzamin na prawo jazdy po staremu?

Jeśli chodzi o błędy, za które egzaminator może natychmiastowo oblać kandydata na kierowcę, to są one ściśle wyliczone w przepisach i nie ma tu, teoretycznie, żadnej dowolności, a mówi o tym, po pierwsze, Ustawa o kierujących pojazdami:

Po drugie, rozporządzenie regulujące sposób przeprowadzenia egzaminu precyzyjnie wylicza sytuacje, w których egzaminator może przerwać egzamin. Są one wyliczone w tabelce „Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego”.

W niej zaś, w punkcie czwartym, czytamy, że takim zachowaniem jest "Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu”. Czyli po staremu: pieszy na przejściu – trzeba mu ustąpić. Pieszy wchodzący na przejście? O czymś takim nie ma mowy!

I choć oczywiście w praktyce egzaminator może nieustąpienie pieszym zgodnie z aktualnymi przepisami zinterpretować jako zachowanie mogące skutkować wypadkiem, ale będzie to naciągane i nieoczywiste. Widać wyraźnie, że w gąszczu tworzonych przez siebie przepisów Ministerstwo Infrastruktury samo się już pogubiło, zapomina o ich aktualizowaniu. Tak się kończy chęć regulowania wszystkiego! Dodajmy więc dla porządku, że aktualne przepisy egzaminacyjne nie przewidują np. nieprawidłowego zachowania wobec kierujących hulajnogami elektrycznymi czy UTO (urządzenia transportu osobistego). Nie ma ich, bo... ktoś zapomniał, prawda?

Za co można ekspresowo oblać egzamin na prawo jazdy?

Poza tym, że przepisy przewidują szereg zadań na praktycznym egzaminie na prawo jazdy, które kandydat ma wykonać, a także błędy, które są odnotowywane, ale popełnione raz nie skutkują przerwaniem egzaminu, są i takie zachowania, które pozwalają egzaminatorowi na naciśnięcie hamulca. Wtedy koniec egzaminu – przesiadasz się na fotel pasażera. Tabelka w rozporządzeniu zawiera 18 punktów:

 • Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
 • Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 • Niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu …”,„zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”, „nakaz jazdy...”, „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”, „linia podwójna ciągła”, „zakaz ruchu”.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.
 • Naruszenie zakazu zawracania.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 • Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 • Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
 • Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
 • Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.