Za uchwaleniem ustawy było 209 posłów, przeciw 180, sześciu posłów wstrzymało się od głosu.

Obecnie producenci, nabywcy lub importerzy, którzy wprowadzają do obrotu co najmniej tysiąc pojazdów, mają obowiązek zapewnić na terenie całego kraju sieć odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Punkty odbioru muszą się znajdować w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela pojazdu. Jeżeli nie spełnią tego warunku, zgodnie z przepisami, płacą 500 złotych od każdego auta wprowadzonego do obrotu.

Posłowie zaproponowali zniesienie opłat dla tych, którzy zapewnią sieć odbioru pojazdów na minimum 95 procent obszaru kraju.

Źródło: PAP