Tak odległy wydawałoby się świat rodem z filmów science-fiction, staje się coraz bardziej realny. Rozwój nowoczesnych technologii, w tym teleinformatyki sprawia, że najnowsze urządzenia znacznie ułatwiają nam życie i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

"System Sterowania i Kontroli Ruchu Pojazdów Ciężarowych (z ang. Traffic Control System, czyli w skrócie TCS) to idealne rozwiązanie dla transportu" - mówi Radosław Majkowski, dyrektor techniczny T4B Sp. z o.o. "Pozwala zaoszczędzić czas, kontrolować pracę ludzi i maszyn, a jednocześnie wyeliminować błędy i nadużycia, które są zmorą tej branży."

TCS zbiera informacje o wszystkich samochodach ciężarowych lub kontenerach pociągów, które przekraczają np. bramę zakładu bądź - w zależności od potrzeb - nawet wjazd wewnętrzny. Każdy pojazd (tablica rejestracyjna aut lub kod konteneru) jest automatycznie rejestrowany i rozpoznawany za pomocą kamery. Co ciekawe, system ten jest zdolny odczytywać numery nawet w przypadku ruchu pojazdów jadących z prędkością do 60 km/h! TCS umożliwia też rejestrację składów wagonów. Dzięki automatycznemu zapisowi w bazie danych, unikniemy błędów wynikających z nieprecyzyjnego sprawdzenia pojazdów, a także mamy dokładne dane dotyczące wagi załadunku oraz czasu pracy pojazdu i kierowcy.

"Ważenie pojazdów to kolejna funkcja systemu" - dodaje R. Majkowski. "Każdy samochód przewożący towar wjeżdża na specjalną platformę, która waży ładunek z dokładnością co do kilograma. Oczywiście wyniki pomiaru, jak i wszystkie inne dane, są automatycznie zapisywane w bazie."

Jedną z ważniejszych zalet systemu TCS jest również znaczne usprawnienie logistyki - zarówno na terenie przedsiębiorstwa, jak i ruch pojazdów przy wjeździe i wyjeździe. Ma to ogromne znaczenie w przypadku dużych zakładów produkcyjnych oraz firm spedycyjnych.

Dodatkową kontrolą można objąć pracowników firmy, zwłaszcza ich wstęp do pomieszczeń o szczególnym znaczeniu dla firmy.

"Jeśli chcemy mieć pewność, że rzeczywiście tylko ściśle określone osoby wchodzą do danego pomieszczenia, warto zainstalować przy ich wejściach biometryczne czytniki kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy" - mówi Radosław Majkowski z T4B. "Obecnie to już nie są duże koszty, a dzięki zainstalowaniu tych urządzeń zarządcy mają dokładną wiedzę na temat wszystkich wejść i wyjść oraz czasu pracy osób uprawnionych. Wiedzą również, że nikt przypadkowy - także inni pracownicy nie wejdą do chronionej strefy, często o strategicznym znaczeniu dla firmy."

Urządzenia biometryczne np. firmy IDTECK są w stanie rozpoznać osobę w ciągu paru sekund na podstawie jej tęczówki oka bądź linii papilarnych palców.

"Zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami nie jest łatwe. Dlatego połączenie tak wielu różnych systemów bezpieczeństwa, wprowadzania i kontroli danych oraz nadzoru logistyki w jeden System Sterowania i Kontroli Ruchu Pojazdów Ciężarowych (TCS) znacznie ułatwia zarządcom kontrolę nad przedsiębiorstwem" - podsumowuje Radosław Majkowski. "Ciągły monitoring zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko występowania nadużyć - nawet samych pracowników - do minimum."

Wersja systemu TCS przeznaczonego do funkcjonowania na przejściach granicznych została uhonorowana nagrodą GRAND PRIX Szefa Służby Celnej RP w 2005 roku.