• Kwarantanna dla osób wracających z zagranicy dotyczy tylko tych, którzy podróżują publicznym transportem, oraz osoby wracające z Czech oraz Słowacji
 • W samochodach prywatnych i firmowych zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe
 • Użytkownicy większych samochodów zarejestrowanych na 8-9 osób muszą pamiętać o obowiązujących ich obostrzeniach
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Obostrzenia wynikające z rozporządzeń nakładających ograniczenia związane z epidemią COVID-19 ewoluują. I gdy już wydaje się, że wszystkie najbardziej „dziwne” obostrzenia zostały zlikwidowane, na ich miejscu pojawiają się nowe. Przykładowo osoby wracające transportem publicznym z zagranicy podlegając obowiązkowej kwarantannie, ale osoby, z którymi mieszkają, już nie!

 1. Jazda samochodem prywatnym przystosowanym do przewozu maksymalnie 7 osób nie podlega żadnym ograniczeniom. Osoby podróżujące takim pojazdem, nawet jeśli nie mieszkają razem, nie muszą nawet zasłaniać ust i nosa, choć oczywiście mogą. W samochodzie przystosowanym do przewożenia nie więcej niż 7 osób mogą być zajęte wszystkie miejsca.
 2. Przemieszczanie się samochodem prywatnym przystosowanym do przewozu 8-9 osób podlega ograniczeniom: jeśli podróżują nim osoby niezamieszkujące razem (np. jedna osoba spoza rodziny), w takim samochodzie mogą jechać jednocześnie maksymalnie 4 osoby. Wyjątków od tej zasady jest mnóstwo, ale dotyczą one służb mundurowych i – najogólniej rzecz biorąc – pojazdów oraz instytucji państwowych.
 3. W transporcie publicznym obowiązują ograniczenia związane z liczbą pasażerów – zajętych może być jednocześnie maksymalnie 30 proc. sumy miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu połowy miejsc siedzących wolnych. Przed wejściem do każdego autobusu, tramwaju czy pociągu powinna być informacja, ile osób może jednocześnie nim podróżować. Pasażerowie nie są jednak zobowiązani do egzekwowania tych zasad, nie muszą liczyć współpasażerów, zwłaszcza gdy jest to trudne lub niemożliwe. – to należy do obsługi.
 4. Obowiązkowa kwarantanna dotyczy osób wjeżdżających do Polski, korzystających z transportu publicznego, oraz bez wyjątku osoby wjeżdżające z Czech lub Słowacji. Od 23 stycznia kwarantanna nie jest obowiązkowa dla osób mających negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż na 48 godzin przed wjazdem do Polski. Również osoby zaszczepione nie podlegają kwarantannie. Jeśli kogoś dotyczy obowiązek kwarantanny, rozpoczyna się ona automatycznie bez konieczności powiadamiania o tym tej osoby. Uwaga: kwarantanna nie dotyczy domowników – jedynie osoby wracającej z zagranicy!
 5. Maseczki na rowerze – zasłanianie ust i nosa obowiązuje w przypadku rowerzystów na takich samych zasadach jak pieszych. Maseczki nie obowiązują na terenie „lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży” – w pozostałych miejscach zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe. No chyba, że ktoś zapisze się do jednej z kadr narodowych, co jest obecnie stosunkowo proste.
 6. Maseczki w transporcie publicznym są obowiązkowe – jednym z wyjątków są dzieci w wieku do lat 5. Jeśli ktoś nie może korzystać z maseczki ze względu na stan zdrowia, rozporządzenie wymaga od niego posiadania zaświadczenia lekarskiego, które to potwierdza.
 7. Podczas przemieszczania się np. chodnikiem obowiązuje odstęp pomiędzy osobami – minimum 1,5 metra. Nie obowiązuje on, jeśli osoby te mieszkają razem albo gdy starsza osoba opiekuje się dzieckiem do ukończenia 13. roku życia. Dystans nie obowiązuje też podczas opieki nad osobą niepełnosprawną a także wtedy, gdy osoby zakrywają usta i nos.
 8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje, co do zasady, w przestrzeni publicznej. Wyjątków od tej zasady jest jednak mnóstwo, najważniejszy dotyczy „lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży”, ale też np. wyjątek dotyczy osób jeżdżących konno – bez względu na to, gdzie ma to miejsce.