Po ubiegłorocznym spadku rejestracji pojazdów w Polsce w br. sytuacja nieco się poprawiła - w trzech pierwszych kwartałach 2021 r. zarejestrowano o 17,7 proc. więcej pojazdów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bazując na tych danych start-up ubezpieczeniowy Beesafe postanowił sprawdzić, jak na tle rosnącego zainteresowania pojazdami wygląda świadomość Polaków w kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych, tj. ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie OC i ubezpieczenie AC - obowiązkowe tylko to pierwsze

Badanie zostało przeprowadzone przez GfK w listopadzie 2021 r. Okazuje się, że na pytanie, które ubezpieczenie jest dla właściciela pojazdu mechanicznego obowiązkowe, aż 23 proc. pytanych odpowiedziało, że OC i AC, 1 proc. wskazało na AC, a 70 proc. stwierdziło poprawnie, że ubezpieczenie OC. Pozostała część pytanych, tj. 6 proc., przyznała, że nie wie.

Równie ciekawie prezentują się wyniki dotyczące tego, jaki jest zakres działania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Na pytanie co tak naprawdę obejmuje OC tylko 30 proc. respondentów stwierdziło prawidłowo, że zarówno pojazd poszkodowanego, jak i kierowcę oraz pasażerów auta. Okazuje się, że 44 proc. uważa, że wyłącznie pojazd, 15 proc. kierowcę i pasażerów, a 11 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

Do przeprowadzonego przez GfK badania odniósł się Damian Andruszkiewicz z Beesafe, który wyraźnie wskazał zakres działania ubezpieczenia OC: "Dotyczy ono sytuacji, w których użytkując samochód wyrządzimy komuś szkodę – zarówno tę osobową (następstwem może być uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, a nawet śmierć), jak i rzeczową (która dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia czyjegoś mienia). Co ważne – za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uznaje się także zdarzenia podczas wsiadania do auta, rozładunku czy w momencie zatrzymania, postoju, a nawet jego garażowania. Warto podkreślić też, że ubezpieczenie OC nie jest przypisane do konkretnego kierowcy, ale do danego pojazdu".

Dalsza część tekstu pod filmem

Badanie wskazało na jeszcze jeden istotny element. Ponad jedna trzecia pytanych nie ma świadomości, że ubezpieczenie OC można przejąć po poprzednim właścicielu - co ciekawe 15 proc. uważa, że to nie jest możliwe, a 19 proc. nie wie, czy można to zrobić czy nie.

Najwięcej prawidłowych odpowiedzi na zadawane w badaniu pytania udzieliły osoby z grupy wiekowej 35-44. Jak zauważa Beesafe, wśród nich odsetek prawidłowych odpowiedzi na każde z zadanych pytań był każdorazowo wyższy od ogólnych wyników.