Dziedzictwo Grupy jest ściśle związane z historią PSA Peugeot Citroën, z całym bogactwem jej trzech marek, produktów oraz przemysłowego i technologicznego know-how. Pozwala zachować ślad przeszłości i odpowiednio eksponować na całym świecie kluczowe elementy składające się na tożsamość Grupy oraz marek Peugeot, Citroën i DS.

Opierając się na już istniejącym, utworzonym ponad 30 lat temu stowarzyszeniu „L’Aventure Peugeot” i rozszerzając zakres jego działalności na wszystkie trzy wchodzące marki w skład Grupy, PSA Peugeot Citroën nadaje nowy bieg działalności w zakresie ochrony swojej historii i wchodzących w skład Grupy marek dzięki stowarzyszeniu, które przybrało obecnie nazwę „L’Aventure Peugeot Citroën DS”.

Stowarzyszenie zapewni spójność działań z tożsamością poszczególnych marek i będzie nadal prowadzić skierowane do szerokiej publiczności i miłośników motoryzacji akcje pod szyldami „L’Aventure Peugeot”, „Citroën Héritage” i „DS Collection”.

Xavier Peugeot, obecny Prezes „L’Aventure Peugeot” i Dyrektor Produktów Citroën, będzie nadal pełnił rolę prezesa nowego stowarzyszenia „L’Aventure Peugeot Citroën DS”.

Stowarzyszenie, dysponujące dedykowanym do tego projektu personelem, będzie sprawowało nadzór i zrzeszało już istniejące struktury („L’Aventure Peugeot”, kolekcja samochodów Collection de l’Aventure Automobile (CAAPY), Conservatoire Citroëna oraz Fundusz Subwencyjny Peugeot na rzecz upamiętniania historii przemysłu) w celu rozwijania działalności w zakresie ochrony dziedzictwa.

Z okazji prezentacji projektu, Xavier Peugeot oświadczył: „Przyjmując nazwę „L’Aventure Peugeot Citroën DS”, stowarzyszenie wkracza w nowy wymiar i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju działań związanych z historią Grupy i jej marek. Z dumą będę nadal angażować się w działalność stowarzyszenia, którego nowy wymiar stanowi wyraz najwyższego uznania dla dotychczasowej pracy wszystkich uczestniczących w tym przedsięwzięciu pasjonatów.”

Carlos Tavares, Prezes Zarządu PSA Peugeot Citroën, oświadczył: „Po przebrnięciu przez trudny okres, Grupa znów bierze los w swoje ręce dzięki zbiorowemu wysiłkowi wszystkich pracowników i ścisłemu trzymaniu się planu „Back in the Race”. Marki Grupy PSA są wyjątkowe na rynku motoryzacyjnym, ponieważ ich korzenie stanowią kluczowy element w budowaniu naszej przyszłości. Jestem bardzo dumny z możliwości uczestniczenia w tym ambitnym projekcie jako pasjonat minionych, obecnych i przyszłych samochodów.”