• Jedynie co ok. czterdziesty samochód nie zostaje dopuszczony do ruchu na okresowym badaniu technicznym
  • Spośród samochodów, które zostały odrzucone na pierwszym badaniu, większość zalicza kolejne "poprawkowe" badanie techniczne
  • Również skierowanie samochodu na dodatkowy przegląd przez policjanta nie stanowi problemu dla większości właścicieli aut
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Ani zaawansowany wiek samochodów, ani to, że wiele z nich zostało sprowadzonych z zagranicy w kiepskim stanie i naprawionych możliwie najniższym kosztem nie stanowi – w większości przypadków – przeszkody w uzyskaniu dopuszczenia pojazdu do ruchu. W 2021 r. nie zaliczyło przeglądu technicznego za pierwszym podejściem 440 464 pojazdów. Dużo? To tylko niewielki ułamek ogólnej liczby przeglądów!

Przeglądy samochodów w Polsce - prawie 98 proc. aut w dobrym stanie!

W Polsce pierwszy obowiązkowy przegląd techniczny samochody muszą zaliczyć przed ukończeniem trzech lat, jedynie samochody, w których zamontujemy instalację LPG, muszą od nowości zaliczać przegląd co roku bez względu na wiek. Kolejny przegląd czeka auto w ciągu dwóch lat, a następne wymagane są co roku. Zdecydowana większość właścicieli musi przedstawiać auto do przeglądu co roku – wynika to z wieku samochodów.

W 2021 r. w Polsce przeprowadzono ok. 19,5 mln przeglądów, z czego 18 645 953 to standardowe badania okresowe. Takiego przeglądu nie zalicza tylko ok. 2,34 proc. pojazdów!

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Badania dodatkowe – czy trzeba się ich bać?

Na badania dodatkowe auto może zostać wysłane np. przez policjanta, który podejrzewa, iż auto narusza normy ochrony środowiska albo stwarza zagrożenie. Na takie badania trafia też część samochodów sprowadzanych z zagranicy, jeśli okaże się, że w dokumentach brakuje jakichś danych. Teoretycznie również samochody po wypadkach muszą zaliczyć takie badania – w 2021 r. takich badań było 517 252. W takim trybie nie uzyskało dopuszczenia do ruchu jedynie 3384 pojazdów, czyli mniej niż 0,7 proc.

Badanie drugiej szansy

Badanie "poprawkowe" polega na tym, że jeśli diagnosta stwierdzi istotne usterki i odmówi dopuszczenia samochodu do ruchu, właściciel może w ciągu dni stawić się na badanie powtórne, na którym sprawdzana jest sprawność jedynie zakwestionowanego wcześniej podzespołu – takie badanie kosztuje jedynie 20 zł za każdy element, który wcześniej został uznany za niesprawny. Takich badań w 2021 r. było 297 829. Badań poprawkowych nie zaliczyło 1439 pojazdów, czyli 0,48 proc.

Przegląd zaliczony, bo... jest konkurencja na rynku!

To, że diagności odmawiają dopuszczenia samochodu do ruchu jedynie w skrajnych przypadkach (takie podejście nie dotyczy jedynie nielicznych stacji kontroli pojazdów) wynika z konieczności... konkurowania o klientów. W Polsce zadowolony klient to taki, któremu nie robi się problemów.

W 2021 r. działało w Polsce aż 5443 stacji kontroli pojazdów, z czego 2463 ma status stacji okręgowych. Jeśli przyjąć, że w ciągu roku wykonywanych jest 18 663 205 mln badań okresowych i dodatkowych, okazuje się, że na każdą stację przypada statystycznie ok. 3429 przeglądów rocznie. Przy cenie 98 zł za badanie (niektóre są droższe, np. właściciele aut z LPG płacą o 63 zł więcej) statystyczny miesięczny przychód SKP to nieco ponad 28 tys. zł. Niedużo, biorąc pod uwagę wymagania sprzętowe, konieczność zatrudniania diagnostów, opłaty za energię, itd. Jest ciężko, jednak stacji kontroli pojazdów w Polsce nie ubywa! Nie można jednak pozwolić sobie na „płoszenie” klienta – a zatem bez upragnionej pieczątki odchodzą jedynie właściciele samochodów poważnie zepsutych.

Rodzaj badania Wynik badania Liczba
Okresowe Negatywny 437080
Okresowe Pozytywny 18208873
Dodatkowe Negatywny 3384
Dodatkowe Pozytywny 513868
Co do zgodności z warunkami technicznymi Pozytywny 7715
Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek Negatywny 1439
Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek Pozytywny 296390
Odczyt wskazania drogomierza po wymianie Negatywny 24
Odczyt wskazania drogomierza po wymianie Pozytywny 47542
Źródło: CEPIK.gov.pl