Do tej pory za SKP odpowiadało w sumie 380 starostw. Resort zamierza stworzyć spójny system nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji ich kontroli. Ma to zagwarantować jednakowy, wysoki poziom badań i zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom (lub szybko je eliminować), a w rezultacie poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Organem odpowiedzialnym za funkcjonowanie i nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów ma zostać Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, podlegający ministrowi właściwemu ds. transportu.

Nic nie zmieni się w zakresie sprowadzenia SKP. Nadal taką działalność regulowaną będą mogły wykonywać prywatne podmioty.

Ministerstwo podkreśla, że zmiany przygotowano nie tylko w celu poprawy organizacji przeprowadzania badań technicznych, ale również, by dostosować polskie przepisy do wytycznych Unii Europejskiej.