Dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o podpisaniu umowy z konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Masfalt oraz Drogomex, którego oferta została wybrana już w październiku.

Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, na realizację zadania wykonawca ma 12 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem okresu zimowego. Wartość oferty to ok. 228,4 mln zł.

Trasa S3 Kazimierzów - Lubin Foto: GDDKiA
Trasa S3 Kazimierzów - Lubin

W kwietniu tego roku rozwiązano umowę z firmą Salini Polska, która nie chciała wrócić na budowę po zimowej przerwie i żądała od GDDKiA waloryzacji kwoty kontraktu na dokończenie tego odcinka trasy S3.

Zdaniem GDDKiA firma Salini Polska prowadziła kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie było postępu robót zgodnego z harmonogramem, nie regulowała też płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W związku z tym GDDKiA naliczyła jej kary umowne w wysokości ponad 84 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy i rozwiązała umowę pod koniec kwietnia 2019 r.

Na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny) oraz budowę węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto, do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.