Bariery energochłonne oddzielające jezdnie i osłony zabezpieczające rozwidlenia to nieodzowny element wyposażenia autostrad i dróg ekspresowych. Na autostradzie A2 podczas robót drogowych można spotkać kolejny typ zabezpieczeń. To osłony montowane do samochodów ciężarowych służb prowadzących prace drogowe. Ich rolą jest pochłonięcie energii kinetycznej pojazdu uderzającego w osłonę, czyli zminimalizowanie skutków zderzenia.

Niestety, do niebezpiecznych sytuacji dochodzi często, bo kierowcy nie stosują się do tymczasowego i nie zwalniają. Jak wynika z przeprowadzonego w lipcu tego roku badania na autostradzie A2, 71 proc. ankietowanych kierowców przyznało, że zauważyło pracujący na autostradzie sprzęt, lecz tylko 48 proc. z nich dostosowało prędkość do ustawionego oznakowania. Zaledwie 38 proc. badanych zmniejszyło prędkość do ich zdaniem odpowiedniej, a aż 10 proc. uznało, że nie musi zwalniać.

Niebezpieczne roboty drogowe

- By zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom, ale też osobom podróżującym naszą autostradą zdecydowaliśmy się na zakup specjalnych energochłonnych osłon, wyposażonych w tablice sygnalizacyjne, których zadaniem jest zabezpieczenie robót prowadzonych na jezdni autostrady. Tylko w tym roku doszło do trzech zdarzeń, w których poduszka antyzderzeniowa uratowała życie kierowcom – wylicza Włodzimierz Matczak, dyrektor ds. eksploatacji i utrzymania autostrady w firmie Autostrada Eksploatacja.

Uszkodzone osłony energochłonne zostały już wymienione na nowe tak, by w każdym z pięciu Obwodów Utrzymania Autostrady pracownicy mieli do dyspozycji po dwie poduszki antyzderzeniowe.

- Wypadki, w których kierowcy najechali na tył osłony energochłonnej pokazały, że sprzęt ten spełnił swoje zadanie. Wszystkie roboty prowadzone na jezdni staramy w miarę możliwości zabezpieczać tym sprzętem. Nasi pracownicy, korzystający z osłony również czują się bezpieczniej prowadząc prace na autostradzie - dodaje Włodzimierz Matczak.