Pierwsze tego efekty odnotowaliśmy w lipcu 2018 r., gdy wystawiono 147 082 mandaty. Dla porównania w tym samym okresie 2017 roku policjanci wypisali 469 037 mandatów karnych. W sierpniu wpływy z wystawionych mandatów do krajowego budżetu były jeszcze mniejsze. Gdy przed rokiem było to 65,5 mln zło, to w tym roku tylko 25,8 mln zł.

Protest policjantów, którzy domagają się podwyżek płac, trwa w Polsce od 10 lipca 2018 roku. Od tego momentu, zamiast wystawiania mandatów karnych stosują jedynie pouczenia. Traci na tym budżet państwa. Trudno jednak przy tej okazji oceniać bezpieczeństwo na drogach, bo wielu kierowców może czuć się bezkarnie.

Liczba mandatów wystawionych przez funkcjonariuszy Policji

Miesiąc 2017 r. 2018 r.
Styczeń 452 742 436 193
Luty 477 526 402 411
Marzec 597 454 447 496
Kwiecień 454 197 382 864
Maj 480 380 371 255
Czerwiec 457 203 359 130
Lipiec 469 037 147 082
Sierpień 455 035 74 002
RAZEM: 5 437 766 2 620 433

Spadek wpływów z wystawionych mandatów jest szczególnie widoczny w ostatnich miesiącach

Miesiąc 2017 r. 2018 r.
Styczeń 59 002 798,31 58 010 533,02
Luty 62 203 952,50 54 126 576,49
Marzec 77 759 038,90 60 585 615,00
Kwiecień 61 888 898,40 53 393 662,50
Maj 65 223 589,23 52 890 693,17
Czerwiec 62 317 122,00 51 780 872,60
Lipiec 65 461 004,17 25 835 053,52
Sierpień 63 083 415,37 17 526 737,37
RAZEM: 738 863 986,48 374 149 743,67