Policjanci w ramach akcji zwrócą szczególną uwagę na wymagane prawem dokumenty przy przewozie drogowym osób i rzeczy w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym, a także na czas pracy kierowców.

Sprawdzany będzie również stan techniczny i wymagane wyposażenie pojazdów. W przypadku busów policjanci będą weryfikować, czy liczba przewożonych pasażerów zgadza się z liczbą miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Kierowcy ciężarówek powinni się za to spodziewać kontroli sposobu przewozu ładunków.

Kierujący samochodów zatrzymanych do kontroli będą ponadto poddawani badaniu stanu trzeźwości.

Dzisiejsze działania są koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL (European Traffic Police Network) - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje ruchu drogowego.

Źródło: policja.pl