Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że w trakcie weekendu (17-18 lutego) prowadzone będą intensywne działania "prewencyjno-kontrolne" w ramach akcji "Trzeźwy kierowca 2024". To oznacza, że na ulicach jest dziś więcej niż zwykle patroli wyposażonych w alkomaty, a kontrole będą prowadzone nie tylko w przypadku podejrzenia o to, że dany kierowca nie jest trzeźwy, ale także wyrywkowo.

Przy okazji Komenda Stołeczna Policji przypomin przypomina, że:

  • Policjant, w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jest uprawniony m.in. „do żądania poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przez kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku, do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem.”
  • Obligatoryjnie policjant zbada trzeźwość, w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest osoba zabita lub ranna.
  • Pamiętajmy, że uprawniony organ może przeprowadzić badanie trzeźwości toku kontroli ruchu drogowego, nawet gdy nie występują powyższe przesłanki.
  • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oznacza karę w wysokości 15 pkt karnych i do 2 lat pozbawienia wolności. Przy recydywie aż do 5 lat!
  • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka wiąże się z karą 15 pkt karnych i karą aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 2500 zł (nawet do 30 tys. zł)!
  • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka też jest karalne. Kierowanie w stanie nietrzeźwości wiąże się z karą w wysokości od 2500 zł, a w stanie po użyciu alkoholu, nie mniej niż 1000 zł.
  • Stan po użyciu alkoholu to stan, w którym stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż 0,2 promila, ale nie więcej niż 0,5 promila.
  • Stan  nietrzeźwości to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila.