Ministerstwo Infrastruktury (MI) nie zarzuciło całkowicie planów zmiany oznakowania samochodów policyjnych. O nowym pomyśle stało się głośno ponad rok temu, kiedy to zaprezentowane zostały auta policyjne z prawdopodobnym oznakowaniem. Teraz temat po cichu powraca i z informacji opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych ministerstwa wynika, że rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane w pierwszym kwartale 2022 r.

Samochody policyjne po zmianach

Jak wyjaśnia MI, nowelizacja obecnego rozporządzenia wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie uprzywilejowania i oznakowania pojazdów policji. To z kolei ma zapewnić większe bezpieczeństwo policjantom, którzy podczas służby korzystają z oznakowanych radiowozów, w tym jako pojazdów uprzywilejowanych, m.in. poprzez poprawę rozpoznawalności aut policyjnych.

Większa liczba sygnałów ostrzegawczych

Proponowane zmiany odnoszą się do trzech głównych elementów oznakowania pojazdów policji. Po pierwsze ma zostać zwiększona liczba ostrzegawczych sygnałów błyskowych z obecnych 10 do 30. Ta zmiana obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym i w ocenie ustawodawcy powinna poprawić ich widoczność.

Dodatkowe żółto-zielone odblaskowe pasy fluorescencyjne

Po drugie zmieni się wzór oznakowania i wprowadzone zostaną dodatkowe elementy odblaskowe. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w planowanym kształcie, to pojazdy policji będą miały tylko jeden wzór oznakowania, tj. srebrną barwę nadwozia z odblaskowym pasem wyróżniającym z białymi elementami odblaskowymi barwy białej. Dodatkowo na aucie będą mogły znaleźć się odblaskowe pasy fluorescencyjne w kolorze żółto-zielonym. Wszystko to ma na celu poprawę widoczności aut policyjnych bez względu na rodzaj oświetlenia i warunki atmosferyczne. Analogiczne zmiany mają objąć również motocykle policji.

Napis „Policja” bez określonej barwy i tła

Po trzecie nie będzie określonej barwy i tła dla umieszczanego na dachu świetlnego napisu „Policja”. Jako uzasadnienie tej zmiany MI podaje możliwość zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. To z kolei ma przełożyć się na lepszą widoczność i rozpoznawalność pojazdów policyjnych.

Ładowanie formularza...