Coraz sprytniejsze są sposoby do podglądania tego, co dzieje się wokół nas. Już teraz w zasadzie nikt nie musi mieć świadomości, że jest obserwowany, ale gdy zrobi coś wbrew prawu, może się liczyć z konsekwencjami. Tym razem nie chodzi o drona, a o z pozoru zwykły samochód dostawczy, który niepostrzeżenie stanął na poboczu drogi.

Przeprowadzili akcję ze stanowiska dowodzenia

Działania te są autorstwa mysłowickiej policji, która kolejny raz przeprowadziła je w ramach akcji "Bezpieczny Pieszy". Tym razem wsparcie zapewniło Ruchome Stanowisko Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zanotowano łącznie 49 wykroczeń.

Policja przeprowadziła akcję przy pomocy specjalnego mobilnego stanowiska dowodzenia Foto: Policja
Policja przeprowadziła akcję przy pomocy specjalnego mobilnego stanowiska dowodzenia

Celem policyjnej akcji była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie ich świadomości na temat potencjalnych zagrożeń na drodze. Funkcjonariusze skoncentrowali swoje działania na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i głównych arteriach komunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu Ruchomego Stanowiska Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach udało się zarejestrować niebezpieczne zachowania kierowców w stosunku do pieszych.

Podczas akcji policjanci odnotowali łącznie 39 wykroczeń popełnionych przez kierowców i 10 przez pieszych. Najczęściej zdarzało się przekroczenie dozwolonej prędkości oraz wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych. Z kolei piesi najczęściej przekraczali jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Obserwowane wykroczenia są kosztowne

Przy tej okazji policja przypomina, że zgodnie z taryfikatorem:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście to wykroczenie karane mandatem w wysokości 1500 zł;
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem, jest karane mandatem w wysokości 1500 zł;
  • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym to wykroczenie karane mandatem w wysokości 1000 zł.