"Polska policja wspiera przyjaciół w Ukrainie z Narodowej Policji Ukrainy" - powiedział rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Decyzję o wysłaniu sprzętu podjął gen. insp. Jarosław Szymczyk. Do Ukrainy już jedzie konwój kamizelek kuloodpornych i hełmów. Ciarka niestety nie poinformował, ile dokładnie sztuk sprzętu zostało wysłane, wiadomo jedynie, że konwój składa się z sześciu ciężarówek.

W czwartek 3 marca rano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało, że tylko 2 marca Straż Graniczna w Polsce odprawiła 95 tys. uchodźców. Od wybuchu wojny w Ukrainie przez siedem dni na teren Polski trafiło 575 tys. 100 uchodźców

"Wszystkie osoby są wpuszczane. W większości osoby przekraczające granicę mają dokumenty, nawet ci niebędący obywatelami Ukrainy. Jeżeli nie mają, to jest prowadzona tzw. pogłębiona weryfikacja. Te osoby są zabierane z przejść granicznych do placówek SG, żeby nie blokować ruchu. Potwierdzana jest ich tożsamość, również w porozumieniu z konsulatami" - przekazała PAP rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej por. Anna Michalska.