Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) przedstawiła dzisiaj (20 kwietnia) raport za 2021 r. Jak przekazała PAP, wynika z niego, że zużycie LPG w Polsce wzrosło o 4,1 proc. w porównaniu z 2020 r. i przy spadku krajowej produkcji tego surowca o 5,7 proc., o 5,9 proc. zwiększył się import gazu.

Rosja głównym dostawcą LPG na polski rynek

Największym zagranicznym dostawcą LPG była Rosja, której udział w imporcie w 2021 r. wyniósł 58,2 proc. (spadek z 62,5 proc. rok wcześniej). Mniejszy udział wschodniego gazu został zrównoważony zwiększeniem dostaw ze Szwecji, która dostarczając 437 tys. ton gazu płynnego w ubiegłym roku, zwiększyła swój udział z 15,8 do 20,3 proc. Duże ilości LPG trafiły do Polski również z Litwy (niemal 100 tys. ton), Wielkiej Brytanii (ponad 73 tys. ton) oraz Czech i Białorusi (po niecałe 70 tys. ton).

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Większość importowanego gazu, bo niemal 55 proc., dotarło do Polski koleją, prawie 29 proc. dostarczono drogą morską, a ponad 16 proc. lądem. Z opublikowanych w raporcie danych wynika, że zgodnie z deklaracjami celnymi wartość importu wyniosła 1,126 mld euro.

Niemal 75 proc. LPG zużyto jako paliwo do samochodów

Najliczniejszą grupę odbiorców gazu płynnego w 2021 r. stanowili użytkownicy samochodów. Aż 74,5 proc. LPG, czyli 1 mln 815 tys. ton, posłużyło jako paliwo do pojazdów mechanicznych. W efekcie pod względem zużycia autogazu Polska uplasowała się na 1. miejscu w Unii Europejskiej i na 4. miejscu na świecie.

Bazując na ostatnich szacunkach GUS z początku 2021 r., POGP podała, że ok. 14 proc. samochodów osobowych w Polsce, czyli 3,39 mln sztuk, napędzanych jest autogazem. Faktyczna liczba może być jednak niższa niż 3 mln — to konsekwencja braku precyzyjnych danych dotyczących liczby złomowanych lub wycofywanych z eksploatacji pojazdów.

Z raportu POGP wynika, że średnia cena LPG w terminalu na wschodniej granicy wynosiła w 2021 r. nieco ponad 3,5 tys. zł za tonę i była o 1 tys. zł wyższa w porównaniu ze średnią w 2020 r. Co więcej, średnioroczna cena detaliczna autogazu stanowiąca w 2021 r. 46 proc. ceny benzyny 95, już pod koniec ubiegłego roku osiągnęła poziom 56 proc. A biorąc pod uwagę napaść Rosji na Ukrainę, można spodziewać się dalszego wzrostu cen na polskim rynku.