Według zebranych danych, w zeszłym roku auta elektryczne stanowiły 2 proc. wszystkich sprzedanych w tym okresie samochodów. Mimo tego połowa państw należących do wspólnoty miała udział elektryków w sprzedaży poniżej 1 procenta.

Widać też wyraźną zależność liczby sprzedanych aut elektrycznych od dochodów. Wszystkie kraje, w których udział w rynku samochodów „EV” wynosi mniej niż 1 proc., mają PKB na jednego mieszkańca poniżej 29 tys. euro . Do tego grona zalicza się m.in. Polska wraz z innymi nowymi członkami UE, a także Hiszpania, Włochy i Grecja. W Polsce także odnotowano najniższy odsetek tych aut w 2018 roku – elektryki stanowiły tylko 0,2 proc. wszystkich nowych rejestracji.

Sprzedaż aut elektrycznych na terenie Unii Foto: ACEA
Sprzedaż aut elektrycznych na terenie Unii

Z kolei największy udział aut elektrycznych (powyżej 3,5 proc.) mają kraje, w których PKB na jednego mieszkańca przekracza 49 tys. euro. Ewenementem, nie tylko na skalę europejską, ale także światową, jest Norwegia, gdzie samochody w pełni elektryczne stanowiły aż 49,1 proc. wszystkich zakupionych aut w 2018 roku.

Widzimy nie tylko wyraźny podział między Europą Środkowo-Wschodnią i Zachodnią, ale także wyraźny podział między północą a południem Europy (np. Grecja 0,3 proc. i Włochy 0,5 proc.).

Patrząc jednak na wolumen sprzedaży, to największym rynkiem zbytu dla aut elektrycznych na ternie Unii były Niemcy (64 658 sztuk pojazdów elektrycznych włączając w to hybrydy plug-in). W Europie lepszym wynikiem może pochwalić się tylko Norwegia z 72 689 sprzedanym autami elektrycznymi.

Z kolei na drugim biegunie znalazła się Łotwa z zaledwie 93 pojazdami elektrycznymi (pojazdy elektryczne i hybrydy z opcją doładowania akumulatorów) zarejestrowanymi w 2018 roku.

5 krajów UE z najmniejszą liczbą zarejestrowanych aut elektrycznych (pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in) w roku 2018:

1. Polska – 0.2% (1324 aut – w tym tylko 620 sztuk aut wyłącznie z napędem elektrycznym)

2. Słowacja – 0.3% (293 aut)

3. Grecja – 0.3% (315 aut)

4. Czechy – 0.4% (981 aut)

5. Litwa – 0.4% (143 aut)

5 krajów UE z największą liczbą zarejestrowanych aut elektrycznych (pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in) w roku 2018:

1. Niemcy – 67 658 aut (2.0%)

2. Wielka Brytania – 59 947 (2.5%)

3. Francja – 45 623 aut (2.1%)

4. Włochy – 9731 aut (0.5%)

5. Hiszpania – 11 810 aut (0.9%)