Dr hab. Marzena Suchocka z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW znalazła sposób, jak umożliwić wzrost drzew i krzewów w zabetonowanych strefach w miastach. Badania prowadzone są na jednym z parkingów należących do uczelni.

– wyjaśnia dr hab. Marzena Suchocka.

Dzięki temu eksperymentalne miejsca parkingowe nie są nieprzepuszczającą i nagrzewającą się skorupą, a tworzą dodatkową powierzchnię przyjazną dla środowiska. Mieszanka kamienno-glebowa sprawia, że woda pozostaje w ziemi i nawadnia korzenie drzew, umożliwia ponadto przepływ powietrza pomiędzy korzeniami.

Na parkingu zamontowano specjalne studzienki, które umożliwią pomiary ilości zgromadzonej wody i zmian temperatury.