Co robić, kiedy nasz samochód uszkodzony został przez auto na obcych tablicach?Pierwsza sprawa to oczywiście zachowanie spokoju. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa, a także warunkami ubezpieczenia, zobowiązani jesteśmy do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia drogowego oraz do zapobiegania - w miarę możliwości - zwiększaniu się szkody. Jeśli więc nie ma ofiar w ludziach, powinniśmy jak najszybciej odblokować drogę, by nie stwarzać zagrożenia dla innych jej użytkowników oraz dla własnego pojazdu.Assistance może się bardzo przydać Czy wzywać policję? Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Wezwanie policji jest oczywistą koniecznością, gdy mamy do czynienia z wypadkiem, w którym poszkodowani zostali ludzie, albo kiedy okoliczności zdarzenia nasuwają przypuszczenia, że popełniono przestępstwo. Natomiast obowiązku wzywania policji w razie kolizji nie ma, co więcej - policjanci są generalnie raczej niechętni przyjeżdżaniu na miejsce takich zdarzeń, czemu zresztą trudno się dziwić, wiedząc, że w niektórych powiatach wszystkie tego rodzaju czynności musi wykonać załoga jednego radiowozu (która potem ma jeszcze przed sobą mnóstwo "roboty papierkowej"). Jednak przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych zgodnie przyznają, że w wypadku kolizji z cudzoziemcem wezwanie policji jest najlepszym rozwiązaniem. Co jednak zrobić, gdy dowiemy się, że z powodu banalnej stłuczki mamy czekać wiele godzin? Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego, szczególnie jeśli mamy ubezpieczenie typu Assistance. Gwarantuje to uzyskanie fachowej pomocy przynajmniej w zakresie informacyjnym i organizacyjnym.Jeżeli tylko jest to możliwe, najlepszym wyjściem będzie wspólne zgłoszenie kolizji w towarzystwie ubezpieczeniowym. I tak likwidację szkody komunikacyjnej trzeba zacząć właśnie od tego.Które towarzystwo zapłaci odszkodowanie- W przypadku gdy sprawca kolizji ubezpieczony jest w jednym z polskich zakładów ubezpieczeń, powinniśmy zgłosić się bezpośrednio do niego - wyjaśnia Jerzy Bieda, ekspert firmy Inter Partner Assistance Polska SA. Jeśli natomiast zostaliśmy poszkodowani przez cudzoziemca posiadającego ubezpieczenie graniczne wystawione przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub ważną zieloną kartę, powinniśmy się skontaktować z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - to ono wskaże polską firmę, która zajmie się likwidacją szkody. W przypadku kiedy okaże się, że ubezpieczenie cudzoziemca jest nieważne w Polsce, należy skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym lub jakimkolwiek polskim zakładem ubezpieczeń.