Jednym z uprawnień posłów jest składanie interpelacji, czyli zapytań kierowanych do różnych urzędów. Posłanka PO Bożena Kamińska skorzystała z tej możliwości i złożyła interpelację do ministra infrastruktury, ostro krytykując wykorzystywanie fotoradarów przez straż miejską. Problem w tym, że już dwa lata temu Sejm przegłosował ustawę zakazującą straży miejskiej wykorzystywanie fotoradarów. Za ustawą tą głosowała zresztą m.in. posłanka Bożena Kamińska. Warto dodać, że w lutym tego roku posłanka wysłała podobne zapytanie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, zwracając m.in. uwagę na to, że „straże miejskie dokonują pomiarów z ukrycia i niekoniecznie w miejscach szczególnie niebezpiecznych”.

Przypomnijmy, że obecnie obsługa wszystkich zautomatyzowanych urządzeń do pomiarów prędkości jest w gestii Inspekcji Transportu Drogowego, z kolei kontrole prędkości na drodze dokonywane są przez policję. Ta interpelacja to kolejny dowód na to, że nasi posłowie często nie mają pojęcia o tym, nad czym pracują. Wielka szkoda, że dotyczy to również tak ważnych spraw, jak bezpieczeństwo na drogach.