Posłowie z koła parlamentarnego Polska 2050 zwrócili się do ministra infrastruktury z pytaniem o możliwość rozszerzenia uprawnień kierowców z prawem jazdy kat. B o prowadzenie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) większej niż 3,5 tony. Powodem interpelacji były prowadzone już w 2020 r. prace legislacyjne, które miały umożliwić kierowcom posiadającym prawo jazdy kat. B prowadzenie pojazdów o DMC do 4,25 t, o ile będą to pojazdy na alternatywne źródła energii.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Posłowie pytają o wprowadzenie przepisów, które już obowiązują

Najwyraźniej parlamentarzyści nie śledzą na bieżąco doniesień medialnych, to przeoczyli fakt, że takie przepisy już istnieją. Potwierdził to w swojej odpowiedzi na interpelację Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"(...) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat" — wyjaśnia Weber.

Elektrykami tak. A co z kamperami o DMC powyżej 3,5 tony?

Ale w swojej interpelacji parlamentarzyści poruszyli jeszcze jeden temat, a mianowicie to, czy resort infrastruktury planuje rozszerzyć uprawnienia kierowców z prawem jazdy kat. B o możliwość kierowania np. kamperami o DMC powyżej 3,5 t.

Odpowiadając na tę kwestię, Weber przytoczył obowiązujące przepisy ustawy o kierujących pojazdami i jasno wskazał, że "Ministerstwo Infrastruktury nie planuje rozszerzenia uprawnień kierowców posiadających kategorię B prawa jazdy o możliwość kierowania kamperami o dopuszczalnej masie pojazdu powyżej 3,5 tony".