Po przejechaniu tego dystansu nie trzeba jednak od razu szukać gniazdka, do którego można by podłączyć Priusa, ponieważ automatycznie włączy się silnik spalinowy auta. Ładowanie kosztuje około 40 eurocentów, ale tylko gdy dystrybutor energii zlokalizowany jest na terenie fi rmy uczestnika programu lub w domu jej pracownika. Tankowanie prądu w ogólnodostępnychogólnodostępnych punktach ma być bezpłatne. Najwidoczniej ktoś zauważył, że wielostronne korzyści z nowej sieci ładowania mogą przewyższyć kwoty przeznaczane na energię elektryczną. O tym, że Toyota związała się z poważnym partnerem dysponującym technologiami przyszłości, świadczy oferta koncernu EDF (który inwestuje również w Polsce, mając 10-proc. udział w rynku energii elektrycznej i 20-proc. w przestrzeni energii cieplnej). We Francji EDF zapewnia fi rmom usługę polegającą nie tylko na dostarczaniu akumulatorów do różnych zastosowań, lecz także – i tu uwaga – na zdalnej opiece nad bateriami. Specjalne urządzenia ładujące łączą się z dostawcą energii przez sieć, co pozwala z jednego miejsca nadzorować proces ładowania setek baterii jednocześnie! Jeśli ktoś obawia się, czy jego garażowe gniazdko zniesie obciążenie Priusem Plug-in, to śpieszymy donieść, że Toyota przy pełnej mocy ładowania ma niewiele większe wymagania niż solidny czajnik bezprzewodowy.