Przy okazji końca 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała postęp prac prowadzonych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100). Wszystkie mają powstać w latach 2020-2030.

Stan realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic Foto: GDDKiA
Stan realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic

Obecnie w realizacji jest czternaście obwodnic o łącznej długości 109,7 km. Ponadto, jak informuje GDDKiA, ogłoszonych jest pięć postępowań przetargowych dla zadań o łącznej długości ponad 34 km. Pozostałe 81 zadań o długości ok. 713 km są na etapie przygotowań.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

GDDKiA przypomina, że wszystkie obwodnice budowane w ramach programu PB100 będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). W większości przypadków zostaną wybudowane drogi o przekroju jednojezdniowym, ale odcinki przebiegające przez tereny zurbanizowane oraz te, gdzie prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe.

Ładowanie formularza...