• Aktualnie wyznaczono cztery różne warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (AOW)
  • Obwodnica traktowana jest przez aktualny rząd priorytetowo – ma skomunikować nie tylko Warszawą, ale także resztę Europy z planowanym pod Baranowem Centralnym Portem Komunikacyjnym
  • Wstępne warianty poprowadzenia trasy AOW będą jeszcze konsultowane z mieszkańcami gmin znajdujących się w obrębie nowej drogi

Dyrekcja deklaruje, że niebawem ruszą pierwsze spotkania informacyjne w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – trasa będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy. Jednak docelowy wariant wspomnianej trasy będzie konsultowany z mieszkańcami dopiero na etapie opracowania decyzji środowiskowej. Aktualnie opracowano studium korytarzowe.

Co to jest studium korytarzowe?

To przejście od pomysłu do pierwszych prac. Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac.

Prace nad Studium Sieciowym rozpoczęto w GDDKiA jesienią 2018 roku, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie OAW w sposób umożliwiający obsługę planowanego CPK drogami wysokiej klasy, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa, efektywności i komfortu podróżowania.

To właśnie na tym etapie zaproponowano klasy techniczne i przekroje poszczególnych elementów inwestycji:

  • S10 i północna część OAW w klasie drogi ekspresowej (S 2x2, koło Warszawy 2x3 pasy ruchu),
  • południowy fragment OAW (od węzła Wiskitki na A2 do odcinka A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki) w klasie autostrady (A 2x3 pasy ruchu).

Przebieg trasy może się jeszcze zmienić

Warto pamiętać, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych zaproponowane zostaną bardziej realne warianty.

Informacje o terminach i miejscach spotkań informacyjnych zostaną wywieszone w gminach, przez które przebiegać ma trasa. Tam mają być przedstawione dokładne mapy z wariantami przebiegu tras. Zebrane opinie zostaną przeanalizowane przez projektantów. Termin prowadzenia spotkań informacyjnych uzależniony jest od opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Wybór wykonawcy tego etapu prac przygotowawczych nastąpi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, a to zostanie ogłoszone dopiero po pozyskaniu finansowania omawianej inwestycji.

Aktualnie są cztery warianty AOW

W studium wyznaczono cztery korytarze, które zostały objęte uszczegółowieniem i oceną w ramach Studium Korytarzowego (zobaczyć je można na mapie poniżej).

Warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej Foto: GDDKiA
Warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej
  • Wariant 1: A1 (Toruń - proponowany węzeł Grabowiec) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW (opcja w sąsiedztwie m. Tłuszcz) o długości 380 km, z czego ok. 100 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 24,1 mld zł;
  • Wariant 2: A1 (Toruń - istniejący węzeł Lubicz) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (opcja nawiązująca do przebiegu DK50 i DK62 na południe od m. Wyszków) o długości 412 km, z czego ok. 110 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 26 mld zł;
  • Wariant 3: A1 (Włocławek - istniejący węzeł Włocławek Północ) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla wariantu 1 z korektami w rejonie Sochaczewa i Piaseczna) o długości 362 km, z czego ok. 95 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 22,9 mld zł;
  • Wariant 4: A1 (Ciechocinek/Włocławek - proponowany węzeł Brudnowo) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla wariantu 2 z korektami w rejonie Sochaczewa, Piaseczna i Wyszkowa) o długości 398 km, z czego ok. 105 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 25,4 mld zł.

Kalendarium prac nad OAW:

2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycji, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej

2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)

2024-2028 r. - badania archeologiczne

2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane

2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane.