Ciężarówka jadąca po ulicy Zjazd w Łomży zwróciła na siebie uwagę inspektorów z łomżyńskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku. Pojazd poruszał się bez jednej z opon na tylej osi. Co więcej, właśnie w ten sposób przewoził ładunek z Płocka przez Warszawę do Suwałk.

Kontrola wykazała, że nie jest to jedyne naruszenie przepisów, jakie ma na koncie przewoźnik. Stwierdzono także dwukrotne przekroczenie dziennego czasu prowadzenia o ponad 50 min., dwukrotną jazdę dzienną bez wymaganej przerwy oraz przekroczenie jazdy dwutygodniowej o prawie 4 godz.

Kierowcę ukarano aż czterema mandatami, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu i wydano zakaz dalszego poruszania się nim w takim stanie. Osobie zarządzającej transportem w firmie, do której należy ciężarówka, grozi odpowiedzialność finansowa. W sprawie naruszeń przepisów zostały wszczęte postępowania administracyjne.