Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad opublikowała coroczny raport o stanie dróg, które znajdują się pod jej zarządem. Mowa o drogach szybkiego ruchu oraz drogach krajowych z wyłączeniem odcinków przebiegających przez miasta na prawach powiatu oraz płatnych odcinków autostrad koncesyjnych.

Z opublikowanych danych widać, że z roku na rok przybywa nam nowych i wyremontowanych nawierzchni. GDDKiA chwali się, że mimo coraz większego natężenia ruchu ilość tras w dobrym stanie wzrosła o ok. 800 km w stosunku do roku 2018. Mimo tego nadal ponad 13 proc. z nich jest w złym stanie. Trzeba też pamiętać, że w raporcie nie uwzględnia się mniejszych dróg zarządzanych przez gminy.

Jak badane są drogi?

GDDKiA do badania stanu nawierzchni wykorzystuje specjalistyczny sprzęt dedykowany dla poszczególnych parametrów drogi. Podczas badania sprawdza się drogę pod kątem m.in. stanu spękań nawierzchni, równości podłużnej i poprzecznej, głębokości kolein czy właściwości przeciwpoślizgowych.

Każdy z tych parametrów kwalifikowany jest w czterostopniowej skali. Po przetworzeniu danych pomiarowych poszczególnych parametrów, następuje kwalifikacja odcinków nawierzchni do następujących klas:

  • Klasa A – odcinek o nawierzchni w stanie dobrym,
  • Klasa B – odcinek o nawierzchni w stanie zadowalającym,
  • Klasa C – odcinek o nawierzchni w stanie niezadowalającym,
  • Klasa D – odcinek o nawierzchni w stanie złym.

Te oceny służą następnie do wyznaczania oceny stanu nawierzchni jezdni, czyli wyznaczenia rekomendacji co do dalszych działań zarządcy drogi:

  • Poziom pożądany – obejmuje dwie klasy stanu nawierzchni: klasę A, która oznacza nawierzchnię w stanie dobrym oraz klasę B, która oznacza nawierzchnię w stanie zadowalającym;
  • Poziom ostrzegawczy – obejmuje klasę C;
  • Poziom krytyczny – obejmuje klasę D.

Stan dróg – wyniki z roku 2019

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry, które wypływają na ocenę ogólną, stan nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2019 roku, w odniesieniu do długości w rozwinięciu na jedną jezdnię, wygląda następująco:

Stan nawierzchni dróg krajowych – raport 2019 r. Foto: GDDKiA
Stan nawierzchni dróg krajowych – raport 2019 r.

W zakresie oceny użytkowej, w której brane są pod uwagę wyłącznie parametry wpływające na komfort jazdy użytkowników oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na koniec 2019 roku długość sieci dróg krajowych w stanie dobrym - na poziomie pożądanym - wyniosła 66,4 proc. Tu warto dodać, że aktualnie GDDKiA zarządza drogami o długości 17 744 km (22 046 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Ocena użytkowa stanu dróg krajowych na koniec 2019 roku Foto: GDDKiA
Ocena użytkowa stanu dróg krajowych na koniec 2019 roku

Powoli, ale się poprawiamy

Z danych GDDKiA wynika też, że w 2001 r. udział odcinków w stanie złym przekraczał o 5,5 proc. udział odcinków w stanie dobrym. Od 2002 r. notowany jest przeważnie, z pewnymi wahaniami, wzrost długości odcinków w stanie dobrym w stosunku do długości odcinków w stanie złym. W porównaniu do roku 2018, w roku 2019 zanotowano wzrost stanu dobrego nawierzchni o 2,4 procent. Mimo tego widać, że przed nami jeszcze długa droga.

Stan polskich dróg na przestrzeni kilku lat Foto: GDDKiA
Stan polskich dróg na przestrzeni kilku lat