Drogowcy prowadzą aktualnie roboty na jezdni południowej w kierunku Katowic o długości około 8,2 km. W tym samym czasie jest także remontowany węzeł Kędzierzyn-Koźle, przez co wjazd i wyjazd na węzeł są niemożliwe. Zostały wytyczone objazdy drogami DK88, DK94 i DW426. Kierowcy na tym odcinku mają do dyspozycji tylko jedną jezdnię, w której ruch odbywa się po dwóch pasach lub z układem 2+1.

Remont autostrady A4 - zakres prac

Cały zakres prac obejmuje około 17,5 km na jezdni w kierunku Katowic i około 12,1 km na jezdni w kierunku Wrocławia. Remontowi poddane będą także nawierzchnie na węzłach Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Prace zostały podzielone na pięć etapów, z czego każdy z nich ma trwać nie dłużej niż dwa miesiące.

Autostrada ma już 20 lat, zatem na nawierzchni pojawiły się spękania, wymagające coraz częstszych interwencji. Remont po tym czasie eksploatacji jest standardową procedurą i ma poprawić on przede wszystkim warunki jazdy, komfort i bezpieczeństwo.

W czasie prac wymienione zostaną warstwy wiążące i ścieralne, a w niektórych miejscach także podbudowa. Zostaną zamontowane bariery linowe, a na nowej nawierzchni będzie oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmie także obiekty mostowe i system odwodnienia drogi.

Prace prowadzone są z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca, a zakończą się w trzecim kwartale 2022 r.