"Powinniśmy pamiętać, że nazwy miejscowości w krajach sąsiednich mają często również polskie brzmienie. Dzięki przygotowanej przez nas zmianie w prawie pojawią się one wreszcie na drogowskazach przy naszych drogach. Wprowadzanie nowego oznakowania rozpoczynamy od podkarpackiego odcinka autostrady A4" – powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Możliwość wpisywania na drogowskazach nazw zagranicznych miejscowości po polsku dała nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Teraz obie nazwy będą zapisywane w jednym wierszu - w pierwszej kolejności po polsku, a następnie w oryginale, w nawiasie np. Lwów (L'viv) UA, Wilno (Vilnius) LT. Jednak gdy nazwa w języku oryginalnym nie ma odpowiednika w języku polskim, umieszczona będzie tylko nazwa w języku oryginalnym.

W pierwszej kolejności nowe oznakowanie będzie wdrażane na autostradzie A4 (do 1 listopada 2019 roku). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje zrealizować wymianę oznakowania na całej zarządzanej sieci dróg do końca 2020 roku. Zmiany w oznakowaniu nie będą wymagały wymiany tablic. Na Podkarpaciu zmiany zostaną wprowadzone na 94 znakach drogowych ustawionych przy autostradzie A4 i drogach krajowych.

Tablica z polskimi nazwami zagranicznych miejscowości Foto: GDDKiA
Tablica z polskimi nazwami zagranicznych miejscowości

Resort infrastruktury informuje, że na całej sieci dróg w Polsce znaki drogowe spełniające nowe warunki zostaną umieszczone do 31 grudnia 2028 r. Dostosowanie znaków drogowych będzie następowało stopniowo, przy uwzględnieniu ich bieżącego utrzymania i zmieniającej się sieci dróg. Pozwoli to zarządcom dróg na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Jak tłumaczy resort, pisownia nazw miast po polsku będzie dużym ułatwieniem dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone.

Przepisy zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach weszły w życie 28 maja 2019 r.