Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie zarówno kierowców, jak i pieszych. Nadzorem będą objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, czyli na ruchliwych trasach, a także tam, gdzie statystyki wypadków z udziałem pieszych są największe.

Policjanci chcą, aby uczestnicy ruchu drogowego zachowali szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych. Kierowcy powinni zmniejszyć prędkość i zwrócić uwagę, czy żadna osoba nie chce wejść na drogę, natomiast piesi powinni upewnić się, że wejście na jezdnie jest dla nich bezpieczne, a podczas przechodzenia obserwować zachowanie samochodów. To bardzo istotne bez względu na posiadane pierwszeństwo.

Komisarz Robert Opas z BRD KGP podczas rozmowy z PAP przekazał, że w 2021 r. doszło do 4755 wypadków z udziałem pieszych, gdzie zginęło 527 osób. Z kolei w roku 2020 policjanci odnotowali 5235 tego typu wypadków, w których było 631 ofiar śmiertelnych. W 2019 roku na polskich drogach doszło do 7 005 wypadków, w których zginęły 793 osoby. Ponad połowa z tych zdarzeń miała miejsce na wyznaczonych przejściach.

Zarówno kierowca, jak i pieszy ma swoje obowiązki

Przypomnijmy, że kierowca, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien obserwować "zebrę", zachowanie innych kierowców, ale także zmniejszyć prędkość. Pamiętać także należy, że wyprzedzanie bezpośrednio przed i na przejściu jest zabronione. Nie wolno także omijać innych pojazdów, których kierowcy zatrzymują się w celu przepuszczenia pieszych. Niezastosowanie się do tych przepisów grozi karą w wysokości 1500 zł.

Pieszy także ma swoje obowiązki. Pomimo pierwszeństwa nie powinien wchodzić bezpośrednio pod rozpędzone auto, nie może także używać urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez drogę. Nie stójmy także przy przejściu, jeśli nie mamy zamiaru przez nie przechodzić. Takie zachowanie może wprowadzać w błąd kierowców.