Powodem pojawienia się nowego oznaczenia jest ograniczenie ruchu pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego Brodské — Břeclav z Czechami. Znak wprowadza w ruchu tzw. "Green Lane", czyli pasy przeznaczone specjalnie dla samochodów transportujących żywe zwierzęta lub szybko psujący się pokarm.

W związku z możliwymi utrudnieniami w ruchu słowacki Okręgowy Inspektorat Transportu zadbał o płynny przejazd samochodów wiozących tego typu ładunek.