Kolejny raz na drodze szybkiego ruchu S5 przy wschodniej obwodnicy Poznania zatrzymany, zważony i zmierzony został zespół pojazdów, którego ładunek był niebezpiecznie przewożony. Spycharka gąsienicowa była transportowana w ramach przewozu na potrzeby własne. Przewóz nie spełniał dozwolonych parametrów. Jego szerokość wynosiła 3,7 m przy normie 3 m. Pojazd był także o prawie 2,5 t za ciężki. Kierowca nie posiadał przy sobie zezwolenia odpowiedniej kategorii. Brakowało także – wymaganego w tym przypadku – pilotażu z przodu i z tyłu pojazdu.

Odpowiedzialnemu za ten przewóz przedsiębiorcy grozi teraz kara administracyjna 8500 złotych. Kierowcę ukarano mandatami karnymi, a sam pojazd został usunięty na parking strzeżony.