Toyota wyrobiła sobie silną pozycję w branży łodzi i motorówek jako producent szerokiego wachlarza łodzi rekreacyjnych o aluminiowych kadłubach, wyposażonych w silniki zaadaptowane z samochodów. Niedawno Toyota rozpoczęła współpracę z firmą Yanmar, która ma przynieść istotne techniczne udoskonalenia w produktach Toyoty, przede wszystkim w kadłubach następnej generacji. Pierwszym efektem tej współpracy jest Toyota-28 Concept, wraz z którą debiutuje nowa hybrydowa struktura kadłubów (Toyota Hybrid Hull Structure).

Aluminiowe kadłuby są bardzo sztywne, ale skomplikowana technologia wytwarzania znacznie ogranicza wydajność ich produkcji. Wykorzystanie doświadczenia Toyoty w budowie struktur z aluminium i kompozytów na bazie włókna węglowego w połączeniu opracowaną przez Yanmar technologią formowania elementów z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym (FRP) pozwoliło opracować nowy kadłub o budowie hybrydowej.

Hybrydowy kadłub Toyoty wyróżnia się istotnymi zaletami w trzech kluczowych obszarach – materiałów, struktury i kształtu – zaś uniknięcie spawania aluminium i związanych z tym ograniczeń umożliwia przyspieszenie procesu produkcyjnego motorówek i wdrożenie produkcji na skalę masową.

Nowy kadłub odznacza się siedmiokrotnie większą sztywnością od standardowego kadłuba z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym.

Połączenie elementów z aluminium oraz kompozytów zbrojonych włóknem węglowym i szklanym wykonywane jest przez ich spajanie żywicą syntetyczną metodą tzw. infuzji próżniowej. W dnie kadłuba, gdzie występują największe naprężenia, umieszczono dodatkowe warstwy wypełniacza piankowego, co pozwala ograniczyć występowanie zmęczenia materiału.

Powstała w ten sposób struktura ma siedmiokrotnie większą sztywność od standardowego kadłuba z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym, a przy tym waży o około 10% mniej, niż kadłub aluminiowy o podobnej wielkości. Użycie kompozytów ułatwia ponadto uzyskanie powierzchni o skomplikowanych krzywiznach, poprawiających manewrowość łodzi.

Kształt kadłuba motorówki Toyota-28 Concept zaprojektowano za pomocą zaawansowanego modelowania matematycznego, uzyskując niskie opory ruchu i wysoką stabilność. Dzięki temu nowa łódź znacznie przewyższa dotychczasowe modele pod względem dzielności morskiej, osiągów i sterowności, co potwierdziły testy w rzeczywistych warunkach.

Toyota i Yanmar pracują obecnie nad seryjną wersją motorówki, która ma zostać przedstawiona w październiku tego roku.